นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1301
ความเห็น: 0

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา กับคุณภาพการศึกษาไทย

การศึกษาของไทย ระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพอยู่ในลำดับที่ 8 ของอาเซียน

ข่าวจาก เสียงจากอเมริกา VOA: Voice of America แจ้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีผลต่อมหาวิทยาลัย 2 ประการ

1.  ทำให้ศิษย์เก่าบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยมากขึ้น หากมหาวิทยาลัยมีอันดับที่ดี

2.  ทำให้นักเรียนนิยมเลือกเรียนมากขึ้น ทำให้มีโอกาสคัดเลือกคนเข้าเรียนตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการเช่นเรียนเก่ง มีฐานะการเงินดี

ซึ่งทั้ง 2 ประการใช้ไม่ได้กับค่านิยมคนไทย ทั้งศิษย์เก่าและนักเรียนไม่ได้มีค่านิยมดังกล่าว ไม่ว่าการจัดอันดับดีแค่ไหน แม้แต่ผลการประเมินคุณภาพมีคะแนนเท่าไร

นักเรียนไทยจะเลือกเรียนตามชื่อเสียง ความเก่าใหม่ของมหาวิทยาลัย และความสามารถของตนเอง คนที่มีผลการเรียนดีจะเลือกสาขาและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เรียกกันว่า เลือกตามความนิยมมากกว่าการจัดอันดับ

อันดับมหาวิทยาลัยไทย ไม่ว่าจัดโดยใคร เป็นแค่ให้ผู้บริหารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล ศิษย์เก่าอาจภาคภูมิใจ แต่ไม่ได้ให้การสนับสนุนมากน้อยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีเหมือนกันทั่วไป คือ จำนวนนักเรียนมีจำนวนลดลง นักเรียนอเมริกามีจำนวนลดลง 4.5% จาก 6 ปีก่อน และนักเรียนมีอิสระในการเลือกมหาวิทยาลัยคือสามารถเลือกสมัครได้หลายแห่ง ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเรียกผู้สมัครเผื่อไว้ 5-6 เท่าของจำนวนรับเพื่อให้ได้นักศึกษาตามที่ต้องการ

อาจเป็นเพราะอเมริกา มีมหาวิทยาลัยจำนวนมาก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน

 สำหรับประเทศไทย ถึงแม้มีมหาวิทยาลัยประมาณ 200 แห่ง แต่ก็พอจะรู้ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีความเด่นด้านใด สาขาใด อันดับใด และใช้คะแนนคัดเลือกของผู้เรียนในปีที่ผ่าน ๆ มา เป็นตัวจัดอันดับในการเลือกเข้าเรียนทั้งสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ผลการจัดอันดับ และคะแนนการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย

ยิ่งระบบการคิดคะแนนที่ใช้ GPA หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมารวมในการคัดเลือกด้วย ทำให้ผลการคัดเลือกผิดความเป็นจริง เพราะ GPA สูงบางโรงเรียนอาจมีความสามารถของนักเรียนของอีกโรงรียนที่มี GPA ต่ำกว่าไม่ได้

และการสอบปัจจุบันที่ให้สอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมเป็นวิชาเดียว แทนการแยกเป็น ชีววิทยา ฟิสิคส์ เคมี แบบสมัยก่อน ทำให้แยกยากขึ้นว่านักเรียนคนไหนมีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จนทำให้มีปัญหาต่อการเรียน การตกออกของนักศึกษาในสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเทียบกับระบบ entrance กับ admission

คือผลการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ที่ล่าสุด สถาบันวิจัยของสำนักพิมพ์ตำรา Pearson จัดอันดับการศึกษาของไทย ระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพอยู่ในลำดับที่ 8 ของอาเซียน (http://aec.kapook.com/view53593.html)

 

created: 30 December 2012 18:05 Modified: 30 December 2012 18:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ