นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1840
comment: 0

ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 2. การนำ การตาม

ผู้ตามก็มีความสำคัญที่ต้องศึกษา สนใจในการเรียนรู้ที่จะนำความรู้ ข้อมูล มาปรับใช้ มาใช้งาน เพราะเป็นส่วนสำคัญยิ่งกว่าผู้นำ เพราะเป็นส่วนที่จะทำให้ทั้งเกิดผล ทั้งการพัฒนางานที่ดีรับจากผู้ทำจริง

จากการนำทีมงานไปศึกษางานการปลูกยาง ปาล์มน้ำมัน กาแฟในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ระหว่าง 17-21 ธ.ค. 2555 ที่ประกอบด้วยทั้งอาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ เจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยที่มอบหมายให้ดูแลจัดการสวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน และศึกษากาแฟ และนักศึกษาปริญญาโท

พบว่า การที่มีผู้นำองค์กรไปเอง ทำให้ทางฝ่ายต้อนรับให้ความสำคัญในการดูแล ให้ความรู้ ที่ขนาดบางท่านไม่ค่อยเปิดเผยให้ความรู้แก่ใคร ก็ยินดีให้ความรู้อย่างเปิดเผยและเต็มที่ พร้องแสดงความพร้อมในการให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะที่เห็นว่าเป็นสถานศึกษา ที่สามารถนำความรู้สู่การเรียนการสอน นี่คือความสำคัญของผู้นำที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการทำงานของฝ่ายต้อนรับ การให้ความร่วมมือ

การทำงานที่ดี นอกจากผู้นำแล้ว ผู้ตามก็มีความสำคัญที่ต้องศึกษา สนใจในการเรียนรู้ที่จะนำความรู้ ข้อมูล มาปรับใช้ มาใช้งาน เพราะเป็นส่วนสำคัญยิ่งกว่าผู้นำ เพราะเป็นส่วนที่จะทำให้ทั้งเกิดผล ทั้งการพัฒนางานที่ดีรับจากผู้ทำจริง

ขั้นต่อไป คือการนำความรู้มาประมวล เพื่อการดำเนินการ ศึกษา พัฒนา ทั้งงานของสถานีวิจัย การวิจัย ทั้งของอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท และเตรียมตัวในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายต่อไป

อขอบคุณทีมงานที่ร่วมเดินทาง ที่ร่วมเรียนรู้ และนำความรู้ ประสบการณ์ มาดำเนินงานกันต่อไป

จะเห็นว่า ผู้นำ ผู้ตามต้องทำหน้าที่ ตามบทบาท ไม่ใช่ผู้นำก็ว่าไป ผู้ตามก็รอทำตามสั่ง แต่ต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ตามบทบาท ที่ต้องพัฒนางาน พัฒนาตน พัฒนาทีมงาน พัฒนาคน พัฒนาบุคลากร

ผู้นำ ชี้ทิศ นำทาง สร้างโอกาส สร้างเครือข่าย สร้างคน พัฒนาบุคลากร

ผู้ตาม ศึกษา ติดตาม พัฒนาความรู้ สู่การปฏิบัติ พัฒนาตน พัฒนางาน สานความร่วมมือ ร่วมงาน   

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 ธันวาคม 2555 18:27 แก้ไข: 24 ธันวาคม 2555 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.137.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or