นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5129
ความเห็น: 0

ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 1. การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ในภาคเหนือ

มีหลายสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ ยังต้องการศึกษา วิจัยเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิต คือโจทย์วิจัยที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องศึกษา ทดสอบ ทดลอง ร่วมมือ เพื่อพัฒนากรเกษตรไทยให้ดีขึ้น

จากการนำทีมไปศึกษา ดูงาน การเกษตรที่เชียงใหม่ เชียงราย พบว่า

1.  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เจริญงอกงามได้ดีในภาคเหนือ ในพื้นที่เนินเขา บนดอย

2.  กาแฟโรบัสต้า ที่ปลูกในภาคใต้ สามารถปลูกในภาคเหนือ ที่เชียงราย เจริญเติบโตเร็วกว่า เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า ผลดกและผลใหญ่กว่าในภาคใต้

3.  กาแฟสามารถขึ้นในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราได้ดี

           


ซึ่งหลายสิ่งเป็นความรู้ที่ต่างจากความรู้เดิม ที่กาแฟโรบัสต้าเหมาะสำหรับการปลูกในภาคใต้ กาแฟอะราบิก้าเหมาะสำหรับปลูกในที่สูง อากาศเย็นของภาคเหนือ

จากที่ดู การปลูกยางพารามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ในหมู่ชาวเขา

แต่ปัจจุบัน ยังมีไม่มากนัก ทำให้ยังไม่มีแหล่งรับซื้อที่ดี และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังผลิตเป็นยางก้อน แทนยางแผ่น หรือน้ำยางที่ยังไม่มีโรงงาน

4. ปาล์มน้ำมันที่ปลูก ต้นค่อนข้างใหญ่ โตเร็ว อาจมีปัญหาการเก็บเกี่ยวในระยะยาว ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2 ตันต่อไร่ต่อปี โดยมีการให้น้ำ

จากการดูงาน มีหลายสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ ยังต้องการศึกษา วิจัยเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิต คือโจทย์วิจัยที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องศึกษา ทดสอบ ทดลอง ร่วมมือ เพื่อพัฒนากรเกษตรไทยให้ดีขึ้น ตามความุ่มุ่งมั่นและค่านิยมของคณะ ของเราชาวทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

created: 23 December 2012 18:14 Modified: 23 December 2012 18:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ