นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1310
ความเห็น: 0

ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย

สำหรับครั้งนี้ได้นำผู้ปฏิบัติงานมาเรียนรู้การทำงาน การพัฒนางาน เพื่อกลับไปทำงาน

17-21 ธันวาคม 2555 ได้นำทีมงานฝ่ายปฏิบัติงาน ประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการของสถานีวิจัย และนักศึกษาปริญญาโท มาศึกษาการทำงาน การพัฒนา ด้านการปลูกและผลิตยางพารา กาแฟที่จังหวัดเชียงราย

จากที่มีเครือข่ายที่เป็นคนจากหาดใหญ่มาทำธุรกิจการผลิตกล้ายางพารา กาแฟ และทำสวนยางและกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และต้องการให้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมศึกษาด้านวิชาการ

ในฐานะคณบดี มีหน้าที่พัฒนางานของคณะ การเป็นผู้นำ การพัฒนางาน

สิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาคน ด้วยการเพิ่มความรู้ เรียนรู้จากคนทำงาน สร้างเครือข่าย คือหนึ่งในหน้าที่ของผู้นำ

ในการปฏิบัติหน้าที่คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเกียรติจากสภาคณบดี สาขาการเกษตรให้ทำหน้าที่ประธานสภาคณบดี เป็นสมัยที่ 2 ซึ่งได้ทำหน้าที่นำสมาชิกไปเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ด้วยการไปศึกษางานทั้งในลาว เวียตนาม มาเลเซีย และไต้หวัน

เนื่องจากเป็นงานด้านการเกษตร จึงต้องเรียนรู้สภาพพื้นที่จริง ทุกครั้งที่ไปจะจัดทัวร์เพื่อให้เห็นการทำการเกษตร สภาพภูมิประเทศจริง และอาศัยไกด์อธิบายขณะนั่งไปบนรถ

และในฐานะคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อกันยายน 2555 ก็ได้นำทีมรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาไปศึกษา ดูงานการทำงานในมหาวิทยาลัยในยุโรป คือ ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ค และเนเธอร์แลนด์

สำหรับครั้งนี้ได้นำผู้ปฏิบัติงานมาเรียนรู้การทำงาน การพัฒนางาน เพื่อกลับไปทำงาน

การพัฒนางาน นอกจากการทำด้วยตัวเอง การศึกษา เรียนรู้จากคนอื่นเป็นสิ่งช่วยขยายความรู้ ความคิด และการสร้างเครือข่ายก็เป็นสิ่งสำคัญ

และเป็นอีกหน้าที่ของผู้นำที่ต้องสร้าง ต้องพัฒนาคนที่ทำงานในมีความรู้เพิ่ม เครือข่ายเพิ่ม เพื่อให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และหาต้นแบบที่ดี ให้เรียนรู้ สร้างคน สร้างงาน ด้วยการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาความคิด พัฒนาคน คืออีกหน้าที่ของผู้นำ

บันทึกจากเชียงใหม่

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 December 2012 05:33 Modified: 22 December 2012 14:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ