นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1340
comment: 4

กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน

ความเก่งของงานธุรการคือต้องทำให้ทุกคนทำถูก ไม่ใช่เก่งจับผิด ซึ่งหมายถึงหน่วยงานนั้นขาดการทำความเข้าใจ ขาดการจัดระบบที่ดี ที่นำไปสู่ความไม่สำเร็จ

เมื่อ 14 ธ.ค. 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีระหว่างบุคลากรคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะหนึ่งที่จัดทีมเข้าแข่งขัน และได้รางวัลกีฬา 2 ชนิด และกองเชียร์

การจัดทีมเข้าแข่งขัน นั้น ต้องมีการ

1. คัดเลือกคนให้เหมาะสม นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ผู้นำเชียร์ มือกลอง และผู้ประสานงาน

2. ซ้อม โดยเฉพาะกองเชียร์ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพียง สนุกสนาน ได้ตลอดการแข่งขัน

3. เตรียมอุปกรณ์ ต้องให้เหมาะกับผู้เชียร์ ซึ่งมีหลายรุ่น สิ่งที่เป็นภาพของความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความสามัคคี สมกับการเป็นกีฬาสามัคคี

เห็นอาการบางคนทำท่าหมดแรง แต่ก็ยังสู้ด้วยความรู้สึกของความเป็นทีม

ความสำเร็จและชัยชนะที่แท้จริง ไม่ใช่รางวัลการแข่งขัน แต่เป็นความสามัคคีในทีมงาน และข้อคิดการจัดทีม ที่แสดงว่า

1. ต้องใช้คนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่

เพราะในการทำงานแต่ละชิ้น แต่ละด้านมีงานที่แตกต่างกันหลายหน้าที่ จึงต้องใช้คนให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ที่ไม่ต้องเหมือนกัน และต้องใช้ความแตกต่างมาเสริมกันและกัน

ดังนั้น ในหน่วยงานแต่ละหน่วยต้องรู้จักกันดีเพื่อจัดมอบหมายงานให้ตามความรู้ ความสามารถที่ต่างกัน ต้องไม่ฝืนความรู้สึก ฝืนความสามารถ หากต้องการทีมงานที่ดี

2. ต้องมุ่งความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ของตัวบุคคล

การมุ่งความสำเร็จที่แต่ละคนต้องช่วยกันระลึกไว้ บางเรื่องอาจต้องทำมาหากงานนั้นเป็นความรู้ ทักษะความชำนาญที่ตนถนัด

ต้องถือโอกาสเป็นการแสดงความสามารถ ต้องเสียสละ อย่างการแข่งขันกีฬา หากไม่มีผู้เสียสละ เจ้ากี้ เจ้าการ จัดโน่น นี่ คงยากที่งานจะออกมาดี

ดังนั้น การทำงานต้องอย่าคิดเล็ก คิดน้อย ว่าทำไมต้องเป็นฉัน ต้องคิดว่าเพราะมีความสามารถต้องแสดง จึงจะได้รับเกียรติและการยอรับจากเพื่อนอย่างเต็มใจ สนิทใจ คือหัวใจของการทำงานเป็นทีม

3. ต้องมีการประชุมทำความเข้าใจ

อย่างในการแข่ง เชียร์กีฬา เข้าใจยังไม่พอ ยังต้องซ้อมให้พร้อมเพียงกัน

ในการทำงานก็เช่นกัน ต้องจัดระบบ มอบหมายงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจ มีปัญหาอย่าไปต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างพูด ต้องซักซ้อมให้งานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

4. ต้องมีการประสานติดตามผล จากข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และต้องใช้ทัศนคติเชิงบวก เพื่อพัฒนางานร่วมกัน หากไม่จริงใจร่วมกันแก้ไข งานไม่สามารถพัฒนาได้

5. ต้องมีความเป็นเพื่อน

มีสิ่งแปลกในสังคมการทำงานของไทย ที่ความเป็นเพื่อนมีเฉพาะกับเรื่องทั่ว ๆ ไป แต่ทำงานกับดูเหมือนคนละพวกกัน ทั้งหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงานที่สูงกว่า

การทำงานต้องไม่ลืมว่า ความสำเร็จของงานต้องทำให้ห่วงโซ่การทำงานมันรื่นไหล การเข้าใจ ช่วยเหลือกัน พัฒนากันและกัน คือทีมงาน

ไม่ใช่ของใครของมัน

ต้องคิดไว้เสมอว่าต้องทำให้ทุกคน ทุกขั้นตอนทำงานอย่างไม่ผิดพลาด จะลดงาน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพงาน ยิ่งผิดมาก ยิ่งเสียเวลาแก้ไข เสียเวลาทำงาน ทำให้งานช้า

ความเก่งของงานธุรการคือต้องทำให้ทุกคนทำถูก ไม่ใช่เก่งจับผิด ซึ่งหมายถึงหน่วยงานนั้นขาดการทำความเข้าใจ ขาดการจัดระบบที่ดี ที่นำไปสู่ความไม่สำเร็จ

ตัวอย่างของการจัดระบบงานที่ดี เช่น การเบิดจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. การต่อทะเบียนรถยนต์จักรยานยนต์ การทำบัตรประชาชน การบริการธนาคารออนไลน์ ซึ่งทำให้ลูกค้า สะดวก สบาย ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด ตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

ขอบคุณทีมงานและทุกคนที่ร่วมแข่งขันกีฬา ขอให้นำความสามัคคีมาใช้ทำงานเป็นทีม ด้วยความเข้าใจ และความเป็นเพื่อนร่วมงาน

ขอบคุณคนที่ไม่ได้ไปร่วมงานที่อยู่ทำหน้าที่ที่สำนักงาน ที่ทุกคนยังเป็นทีมงานของ คณะ มหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่ต่างกัน

การทำงานเป็นทีมต้องเข้าใจความแตกต่าง ใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของงาน ยอมรับความรู้ ความสามารถของกันและกัน เพราะ

  • ความสำเร็จของงานคือความสำเร็จของทุกคนในทีม และของเรา
  • ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
created: 16 December 2012 18:03 Modified: 16 December 2012 18:05 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
Monly (Recent Activities)
17 December 2012 09:43
#82544
  • มีบางหน่วยงาน ไม่มีผู้ประสานงาน ทำให้เสียโอกาสที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และบางหน่วยงานผู้นำเปิดไฟเขียว แต่ไม่มีผู้ประสานงานก็เสียโอกาสเช่นกัน และยังมีอีกบางหน่วยงาน เสนอให้มีการถัวเฉลี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย สุดท้ายก็เสียโอกาสเช่นกัน

 

Ico48
Baby (Recent Activities)
17 December 2012 11:01
#82551

งานนี้ ต้องยกความดีให้กับผู้ประสานงานที่ดี ได้แก่ พี่ปราณี (พี่อ้วน) พี่มอนลี่ น้องแมงปอ น้อง 1 และอีกหลาย ๆ คน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม

Ico48
pai (Recent Activities)
17 December 2012 14:59
#82560

ผลงานของคณะทรัพย์ฯ ครั้งนี้เกิดจากความสามัคคีของบุคคลากรในคณะฯ ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ครับ เชียร์ วรวิทย์

Ico48
Monly (Recent Activities)
17 December 2012 16:01
#82565
  • baby เป็นทั้งผู้ประสานงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยในการหาเสื้อกองเชียร์   และยังมีอีกงานนะค่ะ นั่นคือ กิจกรรม walk rally  ที่ baby  เป็นผู้นำจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ให้พักผ่อนไปก่อนเก็บแรงไว้ วันพุธนี้ มีการประชุมกิจกรรม walk rally นะค่ะ 
  • ช่วงธันวาคม นี้ อย่าตามงานนะค่ะ Boss

 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.233.229.90
Message:  
Load Editor
   
Cancel or