นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2372
ความเห็น: 1

มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

จาก 0.1% เป็น 0.07%

 

การปรับเปลี่ยนข้าราชการจากระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง ทำให้มีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ ขั้น เป็นระบบ % โดยให้กรอบเงิน 6% ของฐานเงินเดือนต่อไป หรือ 3% ต่อรอบการประเมิน และให้สามารถปรับได้ถึง 10% ต่อไป หรือ 5% ต่อรอบ

แต่การปรับเลื่อนขั้นไม่ได้คิด % ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคน แต่คิดตามค่ากลางของแต่ละช่วงของฐานเงินเดือน ทำให้ผู้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่าค่ากลาง ใช้เม็ดเงินมากในการคำนวณการขึ้นเงินเดือน และผู้ที่มีเงินเดือนสูงกว่าค่ากลางจะได้เลื่อนเงินต่ำกว่าฐานเงินเดือนของตัวเอง

ในการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเลื่อนขั้นให้ผู้บริหารทั้งระดับรองอธิการบดี คณบดี ศูนย์ สำนัก และผู้ทำงานในหน่วยงานกลางมหาวิทยาลัย จึงได้หักกรอบเงินเลื่อนขั้นของภาพรวม ในสัดส่วน 0.1% เพื่อนำไปปรับเพิ่มให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว

 ปรากฎ จำนวนเงินดังกล่าวมีจำนวนค่อนข้างสูง ทำให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้รับการปรับประมาณ 4-5% ต่อรอบประเมิน ในขณะที่บุคลากรทั่วไปในคณะ/หน่วยงานปรับได้ประมาณไม่ถึง 3% โดยเฉลี่ย และผู้มีผลการประเมินสูง ๆ ของแต่ละคณะก็ได้ประมาณ 3%กว่า และมีได้จำนวนไม่มาก เนื่องจากไม่มีกรอบเงินให้ปรับได้

ความแตกต่างของกรอบเงินเลื่อนขั้นระบบแท่งต่างจากระบบขั้นอีกอย่าง คือ กรอบเงินเลื่อนนี้รวมเงินที่ให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้มีเงินเดือนเต็มขั้นด้วย ซึ่งในระบบซีนั้น เป็นเงินที่ไม่นำมาคิดในส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงทำให้กรอบเงินในระบบแท่งต้องใช้ทั้งการเลื่อนขั้นและค่าตอบแทนของคนที่เงินเดือนเต็มขั้นด้วย ทำให้มีเงินน้อยลงสำหรับการใช้เลื่อนขั้น ที่ระบบซีสามารถปรับได้ปีละขั้นครึ่งเป็นส่วนใหญ่ หากมีบุคลากรที่มีเงินเดือนเต็มขั้นจำนวนมาก 

พื่อลดช่องการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ในเดือน ธ.ค. 2555

1.  ปรับลดสัดส่วนการหักสำหรับการปรับเงินเดือนของผู้บริหารและผู้ทำงานส่วนกลางลงจาก 0.1% เป็น 0.07%

2.  นำฐานเงินเดือนของผู้บริหารและผู้ทำงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย ไปคิดเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมให้อยู่ตามคณะ หน่วยงานที่สังกัด พิจารณาเป็นเบื้องต้นแล้วมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเพิ่มเติม

3.  เริ่มใช้ตั้งแต่รอบการประเมิน มีนาคม 2556 คือรอบการประมินที่จะถึงนี้

การปรับเปลี่ยนนี้ ทำให้กรอบเงินมาเพิ่มในส่วนของบุคลากรมากขึ้น และดีที่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานไม่ต้องคิดในส่วนของตนเองและผู้ที่ไปทำงานให้มหาวิทยาลัย

เนื่องจากปัจจุบัน มีพนักงานเป็นผู้บริหารและทำงานในส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้วย และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานก็ปรับปีละ 2 ครั้ง จึงใช้สัดส่วนและระบบเดียวกันในกลุ่มพนกงานมหาวิทยาลัยด้วย 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ธันวาคม 2555 19:16 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2555 19:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นแนวทางที่ดีขึ้นครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ