นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 907
comment: 0

ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ

การจัดการงานกับเวลา ควรมีการวิเคราะห์การใช้เวลาในการทำงาน ว่ามีวิธีการใดที่สามารถทำได้ดีกว่า เร็วกว่า

 

เวลาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน คนที่ทำงานได้ดีต้องจัดการเวลาได้ หมายถึง การกำหนดเวลาในการทำงานให้ได้ตามกำหนด

แต่ในการทำงานจริง พบว่ามีหลายคนบอกว่า งานมาก ทำงานไม่ทัน ไม่มีเวลา ซึ่งส่วนใหญ่ขาดการจัดการเวลา

การจัดการเวลา ต้องรู้ว่า กระบวนการและขั้นตอนของงานว่า มีอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าไร และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง

การทำงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ต้องให้เวลาเพื่อนร่วมงานให้มากพอ

ยิ่งงานไหนเป็นงานประจำ ควรบอกกำหนดการล่วงหน้า หรือบางที่จัดปฏิทินไว้ แต่มีปัญหาที่ไม่นำมาใช้ประโยชน์ เตรียมการในการทำงาน   

วิธีการจัดการเวลากับงานประจำ ต้องดูวงจรของงานว่า ในรอบปีมีงานอะไรบ้าง แล้วกำหนดเป็นรอบเดือน รอบสัปดาห์ แล้วจัดการไปตามนั้น อย่างจริงจัง

 งานบางอย่างต้องการข้อมูลต่อเนื่อง จึงควรจัดระบบเพื่อเก็บข้อมูลให้สามารถทำงานได้เสร็จเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย ยิ่งสามารถจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น หากนำมาใช้ให้เป็นระบบ และรวมถึงสามารถเชื่อมโยงกันได้อีกด้วย

นอกจากการจัดการงานกับเวลา ควรมีการวิเคราะห์การใช้เวลาในการทำงาน ว่ามีวิธีการใดที่สามารถทำได้ดีกว่า เร็วกว่า อาจใช้วิธีการปรึกษาหารือ ประชุมพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน อาจได้วิธีการดี ๆ ของกันและกัน ทำให้งานง่ายขึ้น ดีขึ้น แบบที่เรียกว่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว อย่างที่เรียกว่า การจัดการความรู้ 

คนทำงานไม่จัดการเวลา จะถูกเวลาจัดการ คือ ทำงานด้วยความเร่งด่วน ส่งงานไม่ทัน เพราะมักทำงานเมื่อใกล้กำหนดเวลาส่ง ทำให้ไม่มีเวลาในการทำงาน ผลงานจึงออกมาไม่ดี เพราะไม่มีเวลาแก้ไข ปรับปรุง แต่คนทำรู้สึกว่าได้ทำ ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะเหนื่อยกับงานทุกครั้งในการทำงาน   

ดังนั้น จึงน่าจะลองวิเคราะห์กระบวนการทำงานว่าเป็นแบบใด ได้จัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการในการทำงา

การจัดการเวลาในการทำงาน จัดตาราง จัดกำหนดการ จัดกระบวนการ และดำเนินการตามกระบวนการ คือการทำงานแบบจัดการเวลา  

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 December 2012 17:53 Modified: 10 December 2012 17:53 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.126.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or