นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1161
comment: 0

หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี

ทำงานแบบจิตไม่ว่าง ต้อง ตรวจงาน ตรวจความก้าวหน้า จัดเวลาหาความรู้ พัฒนางาน พัฒนาตน ดูแลสุขภาพ ตรวจสอบความเป็นอยู่

คนว่างงาน จึงมีเวลาคิด ติโ่น่นนี่ โดยเฉพาะติคนอื่น จึงหงุดหงุด

คำว่าจิิตว่าง หมายถึง การทำให้จิตมีเวลาใส่สิ่งที่ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดลงไป เพราะหากคนที่มีงานทำที่ดี จิตจะไม่ว่าง

คนว่างงาน แบบจิตว่าง มีหลายประเภท

ประเภท ที่ 1 ว่างจริง คือไม่มีงานให้ทำ เพราะหากมีแต่งาน มีแต่ภาระ จะไม่มีเวลาที่จิตว่างมาคิด โน่นนี่ แค่จะทำงานให้เสร็จให้ทันก็ไม่มีเวลาแล้ว

ประเภทที่ 2. ว่างไม่จริง พวกนี้งานในหน้าที่ไม่ทำ แต่ชอบติโน่นนี่ ไปวัน ๆ พอถามถึงงานก็ไม่มีเวลาทำงาน แต่เอาเวลาไปทำอย่างทีไม่่เกิดงาน

ทั้งสองประเภท มักหงุดหงิดเพราะไม่สบอารมณ์ และยังทำให้คนอื่นหงุดหงุดมากไปด้วย

ประภทที่ 3. ไม่ว่างงาน แต่จิตว่่างทางอารมณ์ คือพวกที่เห็นแต่ความสำคัญของตัวเอง คืออะไรที่เป็นตนเองจะสำคัญหมด

พวกนี้ดูขยันขันแข็ง ตั้งใจทำงาน แต่มักไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เพราะมักหงุดหงิดใส่คนอื่น เอาแต่งานตัวเองเป็นสำคัญ

ความหงุดเกิดจากความไม่สมดุล ไม่สมดุลในงาน การทำงาน และทางอารมณ์

ผู้ต้องการลดความหงุดหงิด ต้องปรับสมดุลของการทำงาน หากมีงานน้อย ก็หางานทำเพิ่ม แต่ต้องดูที่เหตุด้วย เพราะการแก้ที่ดีต้องแก้ที่เหตุ และแก้ที่ตัวเอง

หากมีงานแล้วแต่ไม่ทำ ก็ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ครบถ้วนเสียก่อน

ปรับความสมดุลของตัวเองกับคนอื่น ต้องคิดภาพรวมของงาน ขององค์กร อย่าเอาอารมณ์ตนเป็นหลัก ต้องคิดไว้เสมอ การทำงานต้องมีเพื่อนร่วมงาน

อยากให้คนอื่นเห็นความสำคัญต้องทำให้เป็นความสำคัญต่อองค์กร ต่อเพื่อร่วมงาน

การหวังดี ต้องมีวิธีการที่ดีจึงจะเป็นผลดี ที่ดีทั้งงาน ดีทั้งคน และดีต่อตนเอง

คนไม่มีงานทำ มักจะมีปัญหาที่คนอื่นไม่อยากให้ทำ ต้องแก้ที่ตัวเอง

ต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด ให้สมดุลกับงาน สมดุลทางอารมณ์ สังคมเพื่อนร่วมงาน

มีงานทำ มีสิ่งที่ต้องทำ ทำงานแบบจิตไม่ว่าง

ต้องตรวจงาน ตรวจความก้าวหน้า จัดเวลาหาความรู้ พัฒนางาน พัฒนาตน ดูแลสุขภาพ ตรวจสอบความเป็นอยู่

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 December 2012 22:24 Modified: 07 December 2012 18:12 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 iHum.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.200.21
Message:  
Load Editor
   
Cancel or