นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1180
comment: 0

ไต้หวันวันนี้

ไต้หวันสนับสนุนด้านเกษตรมากทั้งการวิจัย การศึกษา และเกษตรกร อย่างชาวที่ขอให้งดการทำนาในบางช่วงจะมีการชดเชยค่าตอบแทนให้ ไม่ใช่แค่ห้าม หรือขอร้องไม่ให้ปลูกเพราะทำให้ชาวนาไม่มีแหล่งรายได้มาชดเชย

การไปไต้หวันตั้งแต่ 27 พ.ย. กลับ 1 ธ.ค. 2555 เจอสภาพอากาศไม่ดี ฝนตกเกือบทุกวัน โดยเฉพาะวันที 29 พ.ย. -1 ธ.ค. ที่ฝนหนักขึ้นและตกต่อเนื่อง

ตอนแรกที่ทางบริษัทนำเที่ยวที่จัดการเดินทาง แจ้งให้เอาร่มไปก็แปลกใจว่าจะมีฝนมากขนาดนั้น แต่กลับมีฝนมากกว่ามากที่คิดจนเรียกว่าเป็นปัญหากับการเดินทาง

ดูชาวไต้หวันจะคุ้นเคย เพราะเห็นทุกคนเตรียมพร้อมกับการถือร่ม หลายสถานที่มีที่ไว้ร่มหน้าอาคาร บางที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวมีซองพลาสติกให้ใส่ร่มที่เปียกฝนเพื่อไม่ให้น้ำหยดจนเปียกเลอะเทอะ

ไต้หวันเกาะในมหาสมุทรปาซิฟิค อยู่เหนือฮ่องกงขึ้นไป ทางตะวันออกของเกาะเป็นภูเขาสูงตลอดแนวจึงเป็นแนวปะทะลมฝนและมรสุมอย่างดี ทำให้การตั้งรกรากอยู่ทางตะวันตก ด้านจีนแผ่นดินใหญ่

มีเมื่องไทเปเป็นเมืองหลวงอยู่ทางเหนือของเกาะ เมื่อเป็นเกาะจึงเจอฝนตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นทางผ่านของพายุที่เป็นแนวตั้งเวียตนามขึ้นไปจนถึงไต้หวัน

เมื่อมีฝนมาก ก็มีน้ำมาก เห็นทางน้ำหลายสายที่ใไม่มีน้ำเป็นทางนำ้ไหลผ่านแบบน้ำหลาก เข้าว่ามีน้ำมากจนเป็นปัญหากับการเกษตรคือน้ำมากเกิน แต่ก็ดีที่ไม่ขาดน้ำ

จากสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงทางตะวันออกและลาดชันลงทางตะวันตก และมีฝนค่อนข้างมาก จึงมีน้ำมาก ทำให้การเกษตรมักมีการผสมผสานทั้งทำนา ทำสวนผัก ผลไม้ ในพื้นที่เดียวกันที่แแบ่งเป็นส่วน ๆ

นาข้าวดูอุดมสมบูรณ์ดี แต่การผลิตอาจยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงมีการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยด้วย เป็นข้าวคุณภาพเดียวกับที่ขายเป็นข้าวถุงในไทย

ข้าวของไต้หวันเองจะเหนียวกว่า เข้าใจอยู่ระหว่างข้าวญี่ปุ่นในด้านความเหนียวและเมล็ดยาวพอ ๆ กับข้าวไทย

ไต้หวันสนับสนุนด้านเกษตรมากทั้งการวิจัย การศึกษา และเกษตรกร

อย่างชาวนาที่ขอให้งดการทำนาในบางช่วงจะมีการชดเชยค่าตอบแทนให้ ไม่ใช่แค่ห้าม หรือขอร้องไม่ให้ปลูกเพราะทำให้ชาวนาไม่มีแหล่งรายได้มาชดเชย

การให้การทำนาเพราะรักษาสภาพดิน ตัดวงจรศัตรูข้าว จากการศึกษาพบว่า การพักดินช่วยให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าที่ไม่มีการพักดินเมื่อทำนา ในรอบปี หรือทำนา 2 ครั้งมีผลผลิตข้าวสูงกว่าทำนา 3 ครั้งต่อปี

แต่ชาวนาไทยไม่มีทางเลือกอื่น ทั้งการจัดการน้ำก็ไม่ดี จึงยังต้องทำนาอย่่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพัก ทำให้ดินเสีย ทำให้มีการสะสมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง ไต้หวันมีน้ำเพียงพอ จึงสามารถจัดการผลิตได้ทัั้งปี 

ไต้หวันนอกจากเป็นประเทศการเกษตรที่ก้าวหน้าประเทศหนึ่ง ก็มีอุตสาหกรรมด้านอิเล็คทรอนิค คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้าที่คุ้นเคยคือ Asus Acer LG ทำให้นักเรียนเลือกเรียนในสาขานี้จำนวนมาก

แต่ดูด้านการทำตลาดยังสู้เกาหลีใต้ไม่ได้

ปัญหาไต้หวันมีทั้ง

การเมืองระหว่างประเทศกับจีน

คนทั่วไปยังใช้ภาษาจีนเป็นหลัก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก ที่เห็นชาวไต้หวันเอง ญี่ปุ่น และไทย ชาวตะวันตกค่นอข้างน้อย

มีปัญหาการเมืองระหว่างพรรการเมืองใหญ่ 2 พรรค ที่มีสัญลักษณ์สีเขียวกับสีน้ำเงิน จนทำให้ถึงกับเปลี่ยนชื่อสนามบินจากเจียงไคเช็ค เป็นเต้าเหยิน เพราะชื่อจียงเจียงไคเช็คเป็นสัญยลักณษ์ของอีกพรรคฝายตรงข้ามกัน

ไต้หวันมีค่าครองชีพสูงพอสมควร อย่างนักศึกษาที่มารับจ้างทำงานที่มหาวิทยาลัย เช่น ย้ายกล้วยไม้จากกระถางเล็กไปกระถางที่ใหญ่ขึ้น ได้รับค่าจ้างวันละ 800 NT หรือประมาณ 800 บาทกว่า ของไทย

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ธันวาคม 2555 12:17 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2555 20:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.117.38
Message:  
Load Editor
   
Cancel or