นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1009
ความเห็น: 0

รู้ตัว :คนทำงาน

การพัฒนา คือผลของความเจริญ หรือด้อยพัฒนา ที่ไม่ใช่เทคโนโลยี ไม่ใช่ความรู้ แต่คือด้อยทางพฤติกรรมการทำงาน

การรู้ตัวของคนทำงาน หมายถึงการมีสติ ว่าตัวเองเป็นใคร ทำหน้าที่อะไร ในการทำงาน

การทำงาน ต้องนำความรู้ ความสามารถมาใช้เกิดค่า ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.  ต้องรู้ตัวว่า งานในหน้าที่คืออะไร มีจังหวะ ความเร็ว ฤดูกาลทำงานเมื่อไร อย่างไร

ป็นคนใหม่ ต้องเริ่มศึกษาให้รู้หน้าที่ สิ่งหนึ่งควรทำ คือการรู้จักองค์กร หน่วยงานของตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายได้ถูกต้อง เพราะความสำเร็จของงานไม่ได้ทำงานของเราให้เสร็จเท่านั้น แต่ต้องทำให้ผลผลิต บริการขององค์กรสำเร็จ ดี มีคุณภาพ เพื่อจะได้รู้ว่าเรามีส่วนช่วยอะไร

การรู้จังหวะ วงจรของงาน จะได้ เตรียมการ จัดเวลา จัดระบบ

ความจริง การทำงานเหมือนการแสดงละคร ที่ต้องรู้เนื้อเรื่อง ต้องรู้บทบาท ต้องส่งต่อบท ส่งต่ออารมณ์ จึงทำให้ละครสนุก

2.  ต้องศึกษากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อทำให้ถูก ซึ่งต้องติดตาม ปรับให้ทันตลอดเวลา เพราะมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

การรู้กฎ ระเบียบ คือ ผู้เจริญ คือไม่ทำผิดกฎ ระเบียบ เพราะผู้ทำผิดกฎ ระเบียบ คือผู้ไม่รู้ ผู้ทำผิด แน่นอน ผู้ทำผิดกฎ ระเบียบต้องโดนลงโทษ เพราะทำให้องค์กรเสียหาย

3.  ต้องทำตามหน้าที่ ผู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดเช่นกัน และถือว่าเป็นกาฝากของสังคม เพราะกินแรงเพื่อน กินแรงประชาชนในกรณีที่ทำงานในหน่วยงานราชการ

การทำหน้าที่ก็ต้องทำให้สมบทบาท เป็นลูกน้อง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหาร และการทำงานสมัยปัจจุบัน มีเพียงบทบาทน้าที่ ไม่ใช่อำนาจ ถ้าเปรียบเป็นละครที่สนุก ทุกคนต้องช่วยกันเล่น ไม่ต้องคอยให้สั่ง ที่สำคัญทุกคนต้องฝึกฝนตัวเองตามหน้าที่ อย่างการแสดงละครคือต้องท่องบทของตัวเอง ฝึกทักษะ ฝึกอารมณ์ เพื่อทำหน้าที่ให้สมบทบาท ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ

ปัจจุบัน ทางกฎหมาย การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นความผิดด้วย หรือหากเป็นกีฬามืออาชีพ ก็ต้องเล่นเข้าขากันเป็นทีมจึงจะชนะ และต้องชนะแบบขาวสะอาด ที่แข่งขันด้วยความสามารถ หากได้ชัยชนะมาด้วยการโกงก็ไม่มีใครยอมรับ

ดังนั้น การเป็นคนทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องไม่ละเลยหน้าที่ และความสำเร็จต้องเป็นความสำเร็จขององค์กร ไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนตน

การดูว่าทำหน้าที่ดีหรือไม่ เชื่อว่าทุกคนรู้ดี เมื่อไปเห็นคนอื่นปฏิบัติ หรือไปเป็นผู้รับบริการ ที่มักติชม เรียกร้อง นั่นคือภาพของที่ต้องนำมาใช้กับการทำงานของตัวเอง

หน้าที่ของการทำงานสมัยปัจจุบัน คือ การพัฒนางาน ซึ่งหมายถึง การนำความรู้ ความสามารถของแต่ละคน มาผสมผสานกันให้เกิดค่า ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวัง คือ ไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเหมือนกัน เพราะแต่ละคนมีดีต่างกัน และเป็นโอกาสการพัฒนาด้วยเสริมค่ากันและกัน

การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญที่ต่างจากการทำงานสมัยเก่า เพราะการพัฒนาคือการเพิ่มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือ เพียงขาดไป 1 คน ทำให้งานสะดุดทันที ดังนั้น อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ และอย่าคิดว่าตนเองสำคัญคนเดียว อย่างการประชุม หากขาดไป 1 คนที่ทำให้เข้าใจไม่ตรงกับคนอื่นก็ลดค่า หรือสำคัญว่าเป็นคนสำคัญที่คนอื่นต้องรอก็ลดค่างานในภาพรวม คือเสียเวลาคนอื่นที่มารอ ก็เป็นลดค่าเสียเวลาของทุกคน

หรือการไม่ส่งข้อมูล ส่งงานช้า ก็ทำให้ทำงานต่อไม่ได้ ทำให้งานไม่เสร็จ ทำงานใหม่ไม่ได้ คือตัวอย่าง ความร่วมมือ ร่วมใจ กันทำงาน

การพัฒนา คือผลของความเจริญ หรือด้อยพัฒนา ที่ไม่ใช่เทคโนโลยี ไม่ใช่ความรู้ แต่คือด้อยทางพฤติกรรมการทำงาน

การรู้ตัวในการทำงาน คือต้องรู้หน้าที่ มีสติในการทำหน้าที่ เพราะการเสียสมาธิคือการเสียงาน เสียประสิทธิภาพงาน เสียการพัฒนา

ในทางตรงข้าม ถ้ามีสมาธิ ร่วมมือกันทำหน้าที่ ย่อมนำไปสู่การเพิ่มค่างาน เพิ่มมูลค่างาน เพิ่มความสุขในการทำงาน เป็นผู้เจริญที่ทำให้องค์กรเจริญ ประเทศชาติเจริญ อยู่ที่ทุกคนมีสติ รู้ตัว รู้หน้าที่ สั่งตัวเองให้ทำงานตามหน้าที่ จริง ๆ

  ไม่เชื่อ ลองดูประเทศที่เจริญก็ได้ และไม่ยากที่จะร่วมมือกันทำ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ปัญหาของงานก็ไม่มี ปัญหาระหว่างกันก็ไม่มี คือ สติและความรู้ตัวในการทำงาน

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 November 2012 17:49 Modified: 21 November 2012 17:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 iHum, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.2.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ