นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 858
ความเห็น: 1

ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ

การดูคนอื่น อย่าดูเพื่ออิจฉา ทำร้ายตัวเอง ดูถูกตัวเอง ไม่เก่ง ไม่มีเวลา แต่ให้ดูกระบวนการจัดการ และขอความช่วยเหลือ ข้อแนะนำ จะทำให้เราดี มีการพัฒนา มีเพื่อนดี ๆ

การจัดการ คือการทำให้งานสำเร็จ

การจัดการกับชีวิต คือการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

ไม่แน่ใจว่า คนทำงาน การดำรงชีวิต ต้องการความสำเร็จกันหรือไม่

ที่สงสัย เพราะเห็นคนจำนวนมากไม่จัดการกับงาน จัดการชีวิต

การจัดการไปสู่ความสำเร็จ

1.  สิ่งแรกต้องทำ คือ ต้องรู้ต้องการความสำเร็จอะไร ต้องรู้เป้าหมายและองค์ประกอบ ภาษาการบริหารจัดการ คือ ต้องมีตัวชี้วัด

  • ต้องการจบปริญญาโท ปริญญาเอก ใน/ต่างประเทศ
  • ต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน ในตำแหน่งหน้าที่
  • ต้องการมีเงิน มีบ้าน มีรถ ฯลฯ

2.  ต้องรู้องค์ประกอบของความสำเร็จ

  • ต้องการเรียนที่ไหน สาขาอะไร
  • ต้องการความก้าวหน้า ตำแหน่งอะไร บริหาร หน้าที่ เป็น รศ. ศ. ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ฯ
  • ต้องการมีเงินเท่าไร บ้านแบบไหน รถยี่ห้ออะไร ฯลฯ

3.  ต้องรู้คุณสมบัติ สถานภาพ และหน้าที่ของความสำเร็จนั้น

  • เพื่อจะได้รู้ว่าเหมาะกับเราจริงเปล่า 
  • ทำแล้วมีความสุขไหม 

เพราะหลายสิ่ง หลายอย่างเป็นแล้ว ต้องใช้เวลา ต้องเสียสละ ต้องทำหน้าที่

อย่างเป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหาร อย่าคิดถึงผลประโยชน์ คิดถึงอำนาจ แต่ให้คิดถึงหน้าที่ คิดถึงความคาดหวัง ไม่ต้องคิดจากของคนอื่น ให้คิดจากความคาดหวังจากตัวเองว่า ขณะนี้คาดหวังอะไรจากผู้บริการ จากหัวหน้า จากตำแหน่งที่จะก้าวไป รวมถึงภาระหน้าที่ จะได้เลือกทางที่เหมาะ ทำแล้วมีความสุข ทำแล้วสำเร็จ

4.  เมื่อรู้ ข้อ 1 2 3 แล้ว ต้องดูว่า จากปัจจุบัน มีคุณสมบัติอะไร ความพร้อมอะไร ต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น

5.  กำหนดแผน กระบวนการ วิธีการ เพื่อพัฒนา จัดการไปสู่ความสำเร็จนั้น เป็นขั้นเป็นตอน ให้เหมาะสมกับเวลา ซึ่งต้องรักษาความสมดุลให้ดี กับหน้าที่ปัจจุบัน เพราะหากเอาแต่ส่วนของตัวเอง จะเริ่มสร้างความไม่พึงพอใจให้หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หากทำให้เสียงานในหน้าที่ ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองก็ได้ว่า ถ้าใครเป็นเช่นนั้น เรารู้สึกอย่างไร

6.  เมื่อมีแผนแล้ว สิ่งสำคัญต้องทำตามแผน ต้องหาตัวช่วยที่ดี ต้องเรียนรู้กระบวนการ

7.  เมื่อทำตามแผนแล้ว ต้องมีการติดตามผลเป็นจังหวะ เป็นระยะ ๆ ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ ในการติดตามความก้าวหน้าว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ในการปรับกระบวนการ ในการเรียนรู้ ในการสั่งสมประสบการณ์

เป็น 7 ขั้นตอนของการจัดการ สู่ความสำเร็จ ทางที่ดีต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา เช่น เป็นอาจารย์ต้องเร่งทำวิจัย สร้างผลงานหากต้องการสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หากเป็นสายสนับสนุนต้องพัฒนางาน ทำผลงาน ต้องเรียนรู้การบริหารจัดการ

การจัดการด้วยการมีแผน จะทำให้วางตัวงานกับเวลาได้เหมาะสม คือรู้ล่วงหน้าว่าต้องทำอะไร ใช้เวลาอะไร ให้สมดุลระหว่างงานพัฒนาสู่ความสำเร็จกับงานประจำ ซึ่งส่วนใหญ่มีข้อมูลอยู่แล้วในทุกหน่วยงาน และทางที่ดีในการพัฒนา คือเอางานในหน้าที่เป็นฐาน ที่จะได้ทั้งการจัดการงานประจำให้ดีขึ้น และพัฒนาผลงานไปด้วย

คนที่มีปัญหา คือไม่รู้ความสำเร็จคืออะไร ไม่รู้องค์ประกอบ ไม่รู้ว่าแต่ละวันต้องทำอะไร ทำให้ไม่มีการเตรียมตัว เตรียมการ วางเวลาตามจังหวะที่เหมาะสม จึงถูกงานจัดการ ทำโน่นก็ไม่ทัน งานนั่นก็ไม่เสร็จ คุณภาพงานก็ไม่ดี มีปัญหาไปหมด วัน ๆ จึงวุ่นไปหมด คืออาการของการถูกจัดการ

เมื่อยุ่งมาก จึงจะหาแต่ช่วงหยุด ด้วยข้ออ้างว่า พักผ่อน คลายเครียด ทำงานไม่ติดต่อ ไม่มีเป้าหมาย ว้าวุ่นไปหมด นานไปก็ไม่มีผลงาน หมดอารมณ์ต่อการพัฒนา เพราะวุ่นกับงานประจำที่ถูกจัดการ หลายคนไปมองคนอื่นว่าสบาย มีเวลา แต่ลืมดูให้ถึงว่า ทำอย่างไรจึงสามารถทำงานได้และมีผลงานด้วย คือลืมดูกระบวนการจัดการ

การดูคนอื่น อย่าดูเพื่ออิจฉา ทำร้ายตัวเอง ดูถูกตัวเอง ไม่เก่ง ไม่มีเวลา แต่ให้ดูกระบวนการจัดการ และขอความช่วยเหลือ ข้อแนะนำ จะทำให้เราดี มีการพัฒนา มีเพื่อนดี ๆ  

อีกตัวที่เป็นปัญหา คือการไม่จัดการเวลา จึงมักถูกเวลาจัดการ คือการรอเวลาทำงานเมื่อไกล้ถึงเวลาส่ง แทนที่จะทำล่วงหน้าเมื่อมีเวลา

แต่มักจะทำให้มีเวลาจำกัดในการทำงาน ที่ส่งผลให้งานไม่ดีเพราะไม่มีเวลาทำงาน จากการรอให้ใกล้ถึงเวลาถึงทำงาน 

เป็นอีกด้านที่ไม่จัดการเวลา จึงถูกเวลาจัดการ ถูกบังคับด้วยเวลา จึงมีปัญหาต่อความก้าวหน้า อาจเป็นตั้งแต่สมัยเรียนของพวกดูหนังสือเฉพาะตอนใกล้สอบ แทนการทำความเข้าใจต้องแต่ตอนเรียน หาความรู้เพิ่มส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ก็เห็นอาการสับสน ผลการเรียนไม่ดี เพราะถูกเวลาจัดการบังคับให้ทำในเวลาที่จำกัด

ใครอยากสำเร็จ สำเร็จในชีวิต ต้องจัดกระบวนการจัดการ มิฉะนั้นจะถูกจัดการ ทั้งจากงาน ชีวิต และเวลา อย่าว่าแต่ความสำเร็จ ความสุขในชีวิตก็หาได้ยาก

ส่วนสำคัญของการจัดการ คือ ต้องมีวินัย คือต้องทำตามแผน คือการบังคับตัวเอง มิฉะนั้นจะถูกงาน ถูกเวลาบังคับ      

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2555 19:01 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2555 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยากที่สุดก็ ขั้นแรกนั่นแหละ 5555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ