นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3923
comment: 1

วุฒิภาวะทางสังคม

หากทุกคนมีวุฒิภาวะทางสังคม ย่อมเป็นสังคมที่มีความสุข เพราะทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่ทางสังคม จึงไม่มีปัญหาทางสังคม ก็โต ๆ กันแล้ว

คำว่า วุฒิภาวะ หรือเรียกง่าย ๆ ทั่วไปว่า โตแล้ว

ดังนั้น วุฒิภาวะทางสังคม คือ โตในการเป็นคนของสังคม และดูจากอะไรว่า โตแล้ว

1.  พึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่ค่าใช้จ่าย การตัดสินใจ ตราบใดที่ยังต้องพึ่งพ่อแม่ แสดงถึงพึ่งพาตนเองไม่ได้ก็ยังไม่โตพอ แต่การสอบถามพ่อแม่แล้วตัดสินใจด้วยตนเองถือว่า โตแล้ว และต้องรับผลการตัดสินใจนั้นด้วย

2.  อยู่อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง คำว่ายั่งยืน หมายถึงการปรับตัวตามสถานการณ์ได้ อยู่อย่างพอดี พอเพียง ทั้งวันนี้และวันหน้า ซึ่งต้องมีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีเงินดูแลตนเองได้ ซึ่งนั่นคือต้องมีการออมเงิน ลงทุน เพื่ออนาคตที่ไม่มีปัญหา

3.  ทำหน้าที่ของตนเองได้ หน้าที่ คือบทบาทของลูก ของครอบครัว เป็นสามี เป็นภรรยา เป็นพ่อ เป็นแม่ ที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลลูกในฐานะพ่อแม่ หากยังไม่ทำแต่ละหน้าที่ได้ดี แสดงว่า ยังไม่โต

4.  การทำหน้าที่ด้วยตนเอง คือรู้หน้าที่โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับออกคำสั่ง คือสั่งให้ตนเองทำหน้าที่ ทำงานตามหน้าที่ ผู้ที่ทำงานแบบต้องสั่ง ต้องควบคุม ไม่ใช่ไม่โต แต่ยังเป็นทาส ที่ต้องมีผู้คุมบังคับ ในทางสังคมคือ บังคับตัวเองไม่ได้ 

5.  เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็นหน้าที่สำคัญของคนในสังคม ให้ทันสมัย ทันกาล ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัว สังคม และที่ทำงาน

6.  รับผิดชอบต่อสังคม คือปฎิบัติตามกฎ กติกา ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม เช่น การเสียภาษี การไปเลือกตั้ง การไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ทำลาย ทำร้ายของส่วนรวม และไม่ละเลยหน้าที่

6 ข้อน่าจะพอบอกได้ว่า ใครโตแล้ว มีวุฒิภาวะทางสังคมแล้ว

หากทุกคนมีวุฒิภาวะทางสังคม ย่อมเป็นสังคมที่มีความสุข เพราะทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่ทางสังคม จึงไม่มีปัญหาทางสังคม ก็โต ๆ กันแล้ว

ที่วุ่นวาย เพราะบางคนถึงอายุมาก ยังเบียดเบียนผู้อื่น เอาเปรียบสังคม ทำให้สังคมเดือดร้อน ต้องพึ่งพาและสร้างปัญหาแก่สังคม ถึงแม้จะอายุมาก เรียกว่า แก่แต่ยังไม่โต ไม่มีวุฒิภาวะ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2555 19:40 แก้ไข: 17 มกราคม 2562 08:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 iHum, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

หนูชอบบันทึกนี้มาก ๆ เลยเพราะทำให้หนูรู้ว่า ยังไม่โต ครบ 6 ข้อ อิอิ...

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.92.74.105
Message:  
Load Editor
   
Cancel or