นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 921
ความเห็น: 0

การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย

การปฎิเสธการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่การเข้าเรียน การเข้าอบรม แต่หมายถึงการหาความรู้และนำความรู้มาใช้งาน สร้างประโยชน์ตน ประโยชน์งาน ประโยชน์ส่วนรวม

หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่ต้องทำทุกด้าน ทุกสถานะ ตั้งแต่ในครอบครัว ในสังคม ในองค์กร และในประเทศ โดยเฉพาะหน้าที่เฉพาะส่วนตน คือ

  • หน้าที่ในครอบครัว เป็นลูกเป็นแม่ พ่อ เป็นพี่ เป็นน้อง
  • หน้าที่ในสังคมเป็นเพื่อน เป็นสมาชิกในสังคม
  • หน้าที่การเรียน การงาน 

หน้าที่เหล่านี้ มีความสำคัญยิ่งต่อตนเอง เป็นสิ่งต้องทำ ไม่มีสิทธิ์เหนื่อย หน่าย และต้องทำให้พอดี ไม่ขาด ไม่เกิน

อย่างพ่อ แม่ ดูแลลูกดีเกินไป ทำให้ทุกอย่างให้หมด ผลคือลูกจะอ่อนแอ ทำอะไรไม่เป็น เอาใจตัวเองเป็นใหญ่ เพราะพ่อแม่ เข้าใจผิดว่า การทำสิ่งต่าง ๆ คือความลำบาก จึงอยากให้ลูกสบาย ผลคือลูกกลับลำบากเพราะทำอะไรไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ ตัดสินใจไม่รอบคอบ มองไม่เห็นคนอื่น หรือพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกด้วยเงิน สุดท้ายจึงเป็นทาสของเงินที่ต้องหาเงินมาคอยรับใช้ตลอดไป

ทุกคนต้องอยู่ในสังคม เพื่อน และเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคม หากแต่ละคนไม่ร่วมมือกัน ไม่เป็นเพื่อนกัน จะทำให้ชุมชน สังคมอ่อนแอ ทำร้าย ทำลาย ขัดขวางกัน ทำให้ระบบและประเทศอ่อนแอ เพราะคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพรรคพวก ที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย ที่ไม่ยอมรับความเห็นคนส่วนใหญ่ที่ไม่เหมือนกับตน จึงพัฒนาได้ยาก เพราะเดินไปไหนไม่ได้ ไม่ก้าวหน้า พอจะเดินก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ ทำให้เกิดความสูญเสียใน่ส่วนที่ทำไปแล้ว จึงไปไม่ไปถึงไหน นอกจากซากของการเริ่มต้น   

หน้าที่สำคัญ นอกจากครอบครัว คือ การเรียน และหน้าที่การงาน หากไม่ทำตามหน้าที่ จึงมีปัญหาของผลของหน้าที่ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีความรู้ ความสามารถตามผลการเรียน ตามหลักสูตร

คนปฎิบัติงานที่ไม่เรียนรู้ นอกจากแค่เข้าร่วมอบรม แต่ทำงานเหมือนเดิม คือไม่พัฒนา เพราะคำว่าพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

คำว่า หน้าที่ไม่ได้หมายความแค่ใบประกาศ ปริญญา หนังสือรับรอง แต่คือความรู้ ความสามารถ ผลงาน ผลการดำเนินงาน

ผู้ต้องการพัฒนา จึงต้องรู้จักและเข้าใจหน้าที่ ความสำคัญ ผลของการทำหน้าที่ เป้าหมาย และต้องทำให้พอดี

ต้องยึดประโยชน์เป็นสำคัญทั้งส่วนตนและส่วนรวม

ซึ่งสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งไม่เข้าใจ ไม่รู้ ไม่ทำตามหน้าที่ที่ดี ไม่พอดี ไม่พอเพียง

 และต้องไม่เหนื่อยกับการทำหน้าที่ เพราะเหนื่อยเมื่อไร จะทำให้การทำหน้าที่อ่อนแอ คนอ่อนแอ สังคม ประเทศชาติอ่อนแอ เรียนอ่อน ไม่สู้งาน ความสามารถต่ำ ไม่อดทน เรียนรู้ไม่เป็น จึงเป็นทาส ทาสสังคมมัวเมากับสิ่งเสพติด สิ่งล่อใจ ทาสเทคโนโลยีต้องหาเงินมาซื้อ ใช้งานให้เกิดค่าไม่เป็นจึงมีแต่ค่าใช้จ่าย

คำว่าไม่มีสิทธิเหนื่อยในการทำหน้าที่ ไม่ใช่เหนื่อยกาย แต่เป็นเหนื่อยใจ ท้อแท้ ไม่อดทนต่อการทำหน้าที่ ทิ้งและโยนหน้าที่ให้คนอื่น ทั้ง ๆ เป็นหน้าที่ตน

และแย่งหน้าที่มาทำ ในกรณีพ่อแม่แย่งหน้าที่การพัฒนา การเรียนรู้ของลูกมาทำ ผลคือลูกไม่พัฒนาเพราะไม่มีโอกาสเรียนรู้

รวมถึงการปฎิเสธการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่การเข้าเรียน การเข้าอบรม แต่หมายถึงการหาความรู้และนำความรู้มาใช้งาน สร้างประโยชน์ตน ประโยชน์งาน ประโยชน์ส่วนรวม    

ผู้เหนื่อยหน่ายต่อการทำหน้าที่ ไม่ทำหน้าที่ คือผู้ทรยศต่อตนเอง ผลคือ ไม่มีความรู้ ความสามารถ ไม่พัฒนา ไม่เกิดค่า ยังทำลาย ทำร้ายคุณค่าแห่งหน้าที่ตนและตนเอง 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 November 2012 17:45 Modified: 09 November 2012 17:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Marky, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ