นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1055
ความเห็น: 0

ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย

การละเลยหน้าที่ การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ การไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน อภิบาลความเป็นธรรมแก่ทุกส่วน ทุกหน้าที่ ที่อย่าอ้าง อย่าทวงจากใคร ต้องทำจากตัวเอง คือ ธรรมาภิยาลสูงสุด ที่ต้องรู้ธรรม รู้หน้าที่ และรู้ทำตามหน้าที่ทั้งทางตรงและจิตสำนึก

 

ธรรมาภิบาล ตามความหมายตรงไป ตรงมา แปลว่า การรักษาความเป็นธรรม หรือให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ตรงไป ตรงมา ตามเหตุตามผล ตามที่มา ที่ไป

อย่างการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ถึงแม้หลาย ๆ ที่จะเก็บแบบเหมาจ่าย แต่ก็ต้องอธิบายให้ได้ว่า ประกอบค่าอะไรบ้าง ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรงห้องสมุด ค่าบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหน่วยกิต คิดแล้วเป็นอะไร เท่าไร

เมื่อเก็บมาแล้ว ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น เพราะเก็บเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ และเพราะงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายมาไม่เพียงพอ

  • การใช้จ่ายไปตามที่เรียกเก็บ คือ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ต้องนำไปใช้ดูแลระบบกลางของมหาวิทยาลัย ในแต่ละวิทยาเขต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาถนนหนทาง ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย

  • ค่าบำรุงห้องสมุด เป็นค่าใช้จ่าย จัดซื้อ จัดหาหนังสือ ตำราให้ทันสมัย รวมสื่อการเรียน ต่าง ๆ วารสารวิชาการ และอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ ดูแลทำความสะอาด บริการ

  •  ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ ก็ทำนองเดียวกับห้องสมุด

  • ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งของ ม.อ. ทั้งหมดจัดสรรไปใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และ คณะตามจำนวนหัวนักศึกษาที่นักศึกษาใช้ในกิจกรรมทั้งหมด

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิชาปฏิบัติการ และ วิชาบรรยาย ซึ่งทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ ดูแลทำความสะอาด รปภ. พนักงานขับรถ รถยนต์ พาหนะ การเดินทางไปเรียนนอกสถานที่ ที่รัฐจัดสรรมาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ ปัจจุบัน รถยนต์ทั้งรถบัส รถตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รัฐไม่ได้จัดงบให้ รวมถึงค่าจ้างบุคลากรระดับแรงงานที่เกษียณอายุ ต้องจ้างจากเงินรายได้ คือค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น

ซึ่งภาระต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ เพราะน้ำมันแพงขึ้น ค่าจ้างสูงขึ้น ค่าวัสดุ อุปกรณ์สูงขึ้น

ซึ่งนั่นคือ รายรับ ที่สำคัญ คือค่าหน่วยกิตนั้น จึงไม่ใช้เฉพาะส่วนที่ใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าว ยังรวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าที่งบประมาณไม่พอทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ ก็ต้องจ่ายจากงบประมาณที่เป็นค่าหน่วยกิตด้วย

การมีธรรมาภิบาลนอกจากการจ่าย ต้องรวมถึงการใช้งานด้วย ซึ่งเป็นทั้งส่วนของบุคลากรและนักศึกษา หมายถึงการใช้งานให้คุ้มค่า กับค่าใช้จ่าย และร่วมกันใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดวัสดุ อุปกรณ์

โดยเฉพาะ การให้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย ที่จัดให้ อย่างหนังสือ ตำรา วารสาร สื่อการเรียนที่นักศึกษาไม่ไปใช้ก็ถือไม่มีธรรมาภิบาล

ไม่คุ้มกับการใช้งบประมาณที่จัดให้

การไม่เรียน การไม่ตั้งใจทำปฏิบัติการ ไม่ตั้งใจเรียนรู้ ถึงแม้นักศึกษาบอกว่า จ่ายเงินแล้วก็เป็นเรื่องตนเอง แต่ต้องคิดถึงผู้ปกครองที่จ่ายค่าธรรมเนียม จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ปกครองที่ไม่เรียนรู้ตอบสนองคุณ ตอบสนองความลำบากที่ต้องหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่าย และยังรวมถึงความไม่รับผิดชอบต่อสังคมที่รัฐจ่ายเงินมาสร้างมหาวิทยาลัย และจ้างครู อาจารย์ มาสอนก็หวังให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพื่อไปทำงาน ในทุกสาขา  

จะเห็น ธรรมาภิบาล นั้นเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยกันประหยัด ช่วยกันใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตรงไป ตรงมา

การละเลยหน้าที่ การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ การไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน อภิบาลความเป็นธรรมแก่ทุกส่วน ทุกหน้าที่ ที่อย่าอ้าง อย่าทวงจากใคร ต้องทำจากตัวเอง คือ ธรรมาภิบาลสูงสุด ที่ต้องรู้ธรรม รู้หน้าที่ และรู้ทำตามหน้าที่ทั้งทางตรงและจิตสำนึก

ธรรมาภิบาล ไม่ใช่การเรียกร้อง แต่คือการทำหน้าที่ อย่างมีจิตสำนึก ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ตุลาคม 2555 19:11 แก้ไข: 31 ตุลาคม 2555 19:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 บุญเลิศ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ