นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1225
ความเห็น: 0

การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา

ทุกอย่าง เน้นที่ทำเป็น ไม่ใช้แค่ได้ คือ หาเป็น ใช้เป็น คิดเป็น ทำเป็น อยุ่เป็น พัฒนาเป็น

 

การจัดการศึกษาของไทย ที่เน้นการจำมากกว่าวิธีการเรียนรู้ การหา การใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนเน้นการจำเพื่อนำไปสอบ

 เมื่อเรียนมาถึงระดับอุดมศึกษา ที่ต้องเปลี่ยนจากการรอเรียน รอสอน มาเป็นการศึกษา หาความรู้ แหล่งความรู้ หาคำตอบ เพื่อเตรียมตัวไปทำงาน มีนักศึกษาจำนวนมากเรียนไม่เป็น เรียนไม่ถูกวิธี มีผลการเรียนไม่ดี

ขอยืนยันว่า นิสิต นักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าวิธีการใด ๆ ช่องทางใด ๆ  มีความสามารถในการเรียนทั้งสิ้น

แต่ที่มีผลการเรียนไม่ดี เรียนไม่ผ่าน เพราะ

  • เรียนไม่ถูกวิธี เพราะไม่ตั้งใจเรียน
  • เพราะเบื่อการเรียน
  • เพราะคุ้นเคยกับการเรียนแบบติวแบบป้อนคำตอบ
  • และสุดท้ายคือหนีการเรียนซึ่งมีทั้งหนีจริงแบบไม่เข้าชั้นเรียน และเข้าชั้นเรียนแต่ไม่ตั้งใจเรียน ด้วยข้ออ้างต่าง ๆ นา ๆ เรียนเช้าตื่นไม่ทัน เรียนบ่ายง่วงนอน อาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง ฯลฯ

ลืมดูไปว่า ทำไมคนอื่นทำได้ เรียนได้ โดยลืมดูพฤติกรรมของตัวเอง ตื่นไม่ทันเพราะนอนดึกมัวแต่เล่น มัวแต่เที่ยวเตร่

เรียนไม่รู้เรื่อง เพราะไม่ตั้งใจเรียน เพราะไม่พยายามเรียน สุดท้ายเพราะถูกให้เรียนแบบจำคำตอบ

 

ทั้งหมดคือ การเรียนไม่ถูกวิธี ไม่เข้าใจเป้าหมายในการเรียนระดับอุดมศึกษา ที่ต้องเปลี่ยนจากการเรียน มาเป็นการศึกษา หาความรู้

เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวทำงานในแต่ละสาขาวิชาการ วิชาชีพ เป็นหมอ พยาบาล วิศวกร ครู อาจารย์ นิติกร นักการเงิน การธนาคาร นักบัญชี นักวิชาการซึ่งหลายด้าน หลายสาขาที่มีปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ฯลฯ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ การหาความรู้ไว้ใช้ทำงาน ซึ่งต้องรู้แหล่งความรู้ ซึ่งปัจจุบันมีมากมาย หลายลักษณะ เพราะเมื่อจบการศึกษาต้องหาความรู้เอง จึงไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมด เพราะจะไม่สามารถจำได้

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องนำความรู้ไปใช้ทำงาน จึงต้องศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปใช้งาน ซึ่งนอกจากมี/หาความรู้ได้ ต้องใช้งานเป็น การนำความรู้ไปใช้งานต้องเข้าใจในหลักวิชาการความรู้ รู้จักการใช้ความรู้ ซึ่งการจำไม่เพียงพอ ต้องคิดต่อว่า มีความรู้แล้วจะนำไปใช้งานอย่างไร ทำให้การเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษาต้องฝึกปฏิบัติใช้ความรู้จริง ที่เมื่อเรียนต้องทำเองได้จริง ไม่ใช่แค่ทำตามที่สั่งซึ่งไม่ใช่การจบระดับอุดมศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ถูกเรียกว่า บัณฑิต หมายถึงผู้รู้ซึ่งต้องความรู้ สติปัญญาในการทำงาน ไม่ใช่ใช้แรงทำงาน ทำงานตามสั่ง ที่ทำงานแบบแรงงาน บัณฑิตต้องทำงานได้เอง หาความรู้ มีความรู้ นำไปทำงาน คือ บัณฑิต

นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม คือ ความรู้ ความสามารถ ทำงานให้เป็นคุณ ไม่เป็นโทษแก่ตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามแนวทางของแต่ละวิชาชีพ ทั้งหมอ วิศวะ พยาบาล ครู อาจารย์ กฎ ระเบียบ ศีลธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยม ศาสนา และชุมชน

จากที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงของภูมิภาคและของคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ทำให้ความสามารถการใช้เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่มีการใช้สื่อสารระหว่างปรเทศมากที่สุด กว้างขวางที่สุด ที่บัณฑิตควรรู้ ควรใช้ให้เป็น ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ใช้เพื่อความสนุก ไม่ใช่ใช้แบบเป็นทาสของเทคโนโลยี แต่ต้องใช้ช่วยทำงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์

เชื่อว่า คนยุคใหม่ ยุคปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์ได้ แต่ยังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ดี จึงเป็นทาสมากกว่าใช้ให้เกิดประโยชน์

การใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องใช้ช่วยจำ ช่วยหา ช่วยทำงาน เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่เล่นเกมส์ เล่น facebook คุยทางสังคมออนไลน์ แต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่เป็นปัญหา เป็นภาระของตน ของการทำหน้าที่

เป้าหมายของการเรียนระดับอุดมศึกษา ต้อง

1.  เรียนรู้เป็น หาความรู้เป็น สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ด้วยตัวเอง

2.  ต้องรู้จักใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ช่วยทำงาน ช่วยการเรียน ช่วยหาความรู้

3.  ต้องเป็นบัณฑิต มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามวิชาชีพ มีจริธรรมในการอยู่ในสังคม

4.  ต้องรู้จักกาละ เทศะ รู้หน้าที่ ควบคุมตนเองได้ ไม่สร้างภาระและปัญหาให้คนอื่น

ทุกอย่าง เน้นที่ทำเป็น ไม่ใช้แค่ได้ คือ หาเป็น ใช้เป็น คิดเป็น ทำเป็น อยุ่เป็น พัฒนาเป็น

คำว่า เป็น คือ ใช้ได้ ให้ถูกต้อง ใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช้ช่วยทำงาน ใช้ช่วยการดำรงชีวิต ที่ดี 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 ตุลาคม 2555 17:24 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2555 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.62.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ