นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1466
ความเห็น: 0

พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง

พ่อแม่ไม่สั่งสอน ไม่ได้หมายความว่า ไม่สอนด้วยคำพูด แต่ไม่ทำตัวเป็นต้นแบบ ประพฤติ ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดี เป็นคนเก่ง ตามที่ตนเองต้องการ พยายามสั่งสอนให้ลูกเป็นตามที่ต้องการ

แต่พอที่ใครพบเห็นใครที่ทำอะไรไม่ดี มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะพูดว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอน

ความดีความเก่งที่พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นมีหลากหลาย และมักมีผลจากประสบการณ์ ความคิดของพ่อแม่

พ่อแม่ที่ประสบความลำบาก อยากให้ลูกสบาย มีอาชีพที่ตนเองเห็นว่าเป็นงานสบาย มีหน้้า มีตา มีเกียรติ

พ่อแม่ที่ถูกเอาเปรียบ จะสอนให้ลูกฉลาด รู้เท่าทันคน แย่งชิงเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ

พ่อแม่จำนวนไม่น้อยมักสอนให้ลูกเป็นคนดี แต่ส่วนใหญ่เป็นความคิด ความอยากของพ่อแม่ โดยไม่ได้ดูตามเหตุผล ตามความจริง ตามความรู้ ความสามารถ ความอยากของลูก

สิ่งสำคัญของคำว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอน คือพ่อแม่ไม่เข้าใจว่า ลูกเรียนรู้ รับสิ่งต่างๆ จากอะไร จึงได้ผลที่ออกมาต่างกัน

พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าได้สอนลูกให้อยู่ในกรอบ ในแนวทางที่ดีด้วยคำพูด คำสอน รวมทั้งครูอาจารย์ สถานศึกษา

แต่ความจริง คนเรียนเรียนรู้และนำไปใช้งานจริงตามพฤติกรรมของผู้สอน

พ่อแม่ต้องการให้ลูกขยัน มีวินัย ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นคนดี ไม่เอาเปรียบ แต่ไม่ประพฤติ ปฏิบัติตามคำสอน ลูกจึงทำตามที่พ่อแม่ปฏิบัติ

ครูอาจารย์ สถาบันการศึกษาพยามยามสอน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม

แต่ผู้สอน สถาบันได้ทำปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ จึงเห็นนักศึกษา ผู้เรียนทำข้อสอบได้ แต่ไม่นำไปปฏิบัติจริงเพราะผู้สอนก็ไม่ทำ สถาบันก็ไม่ปฏิบัติ จึงได้แค่สอนให้จำ ทำข้อสอบ แต่ไม่ต้องทำเพราะผู้สอนก็จำมาสอนแล้วไม่เห็นทำตามที่สอน ผู้เรียนจึงปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ดังนั้น การที่บอกว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอน ไม่ได้หมายความว่า ไม่สอนด้วยคำพูด

แต่ไม่ทำตัวเป็นต้นแบบ ประพฤติ ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง ไม่แม้แต่เอาใจใส่จริง ทั้ง ๆ ที่เป็นลูกของตัวเอง กลับโยนความรับผิดชอบให้ครู อาจารย์ สถานศึกษา ให้สังคม ให้รัฐบาล

ลูกหลานเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างไร ไม่ใช่อยู่ที่คำพูด คำสอน หลักสูตร นโยบาย วิสัยทัศน์ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประกันคุณภาพ มาตรฐานหลักสูตร

แต่อยู่การประพฤติ ปฏิบัติของพ่อแม่ ของสังคม ที่มีความดี คุณธรรมอยู่ปาก ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีจริงในการทำ การปฏิบัติ ซึ่งคือคำสั่งสอนลูกหลานอย่างไร

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 October 2012 09:29 Modified: 27 October 2012 22:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ