นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1349
ความเห็น: 0

HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก

เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพาราระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยเน้นการวิจัยในส่วนต้นน้ำ คือด้านพืชกรรม พันธุุ์ การผลิตยางเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง

HRPP : Hevea Research Platform in Partnership คือ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพาราระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่เน้นการวิจัยในส่วนต้นน้ำ คือด้านพืชกรรม พันธุุ์ การผลิตยางเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง

ในความร่วมมือ มีหน่วยงานของไทยที่เป็นสมาชิกหลัก 3 หน่วยงาน คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กับ ฝ่ายฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานวิจัยที่เรียกว่า CIRAD

ความร่วมมือ เริ่มตั้งแต่ปี 2550 ความจริงเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนปี 2550 จนมีการลงนามความร่วมมือกันในปี2550

และเริ่มดำเนินกิจกรรมในปี 2551 เป้าหมายเพื่อร่วมมือกันวิจัย โดยนักวิจัยไทยและนักวิจัยฝรั่งเศส และจัดให้มีเวทีนำสนอผลงาน

ร่วมกันทำวิจัยในหัวข้อที่มีความเห็นร่วมกัน เขียนโครงการเสนอขอทุนวิจัย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากกนักวิจัยแต่ละฝ่าย และร่วมกันทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่พื้นที่การวิจัยจะเป็นในประเทศไทยและ/หรือในอาเซี่ยน ในพื้นที่มีการปลูกยาง และส่วนใหญ่ยังอยู่ในประเทศไทย

และหากต้องการเทคนิคที่สูงขึ้นที่ไทยยังไม่มีความพร้อมจะไปทำที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้กสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศฝรั่งเศส

นอกจากยังได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส สถานทูตฝรั่งเศสด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดประชุม

การทำงานจัดให้มีกรรมการ 2 ระดับ คือกรรมการอำนวนการที่มาจาก 4 หน่วยงาน สมาชิกหลัก

และกรรมการวิชาการซึ่งมาจากนักวิจัยในแต่ละสาขาวิชการการที่แบ่งเป็น สี่ด้าน Agronomy, Ecophysiology, and Environment Biotechnology and Genetic Socio-Economy และ Technology and Quality

ปัจจุบัน นอกจากสมาชิกหลัก 4 แห่ง ยังมีสมาชิกสมทบที่เป็นหน่วยงานในประเทศไทย ในประเทศไทยประกอบด้วย

  • มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเน้นงานส่วนใหญ่ด้าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเน้นการวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นในพื้นที่ภาคเหนือ
  • รวมถึงสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกระทรวงวิทยฯ และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

หน่วยงานในฝรั่งเศสประกอบด้วย

  • สถาบันการศึกษา SUPAGRO มหาวิทยาลัย Maine มหาวิทยาลัยMontpellier II มหาวิทยาลัย Blaise Pascal
  • หน่วยงานวิจัย INRA และ IRD 

รวมสมาชิกหลัก 4 หน่วย และสมาชิกสมทบ ไทย 6 ฝรั่งเศส 6 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2555 10:49 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2555 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ