นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1277
comment: 2

ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน

การทำงานทุกครั้ง ที่คิดหาโอกาสเรียนรู้ จุดเรียนรู้ เพิ่มกว่าหน้าที่ จะทำให้ไม่เบื่อหน่าย จะสนุก ท้าทาย

 

การทำงานคือการมาทำหน้าที่ ตามที่สมัครมาทำ บังคับตัวเองมาทำ มาสมัครงาน

  • บางคนทำงานไป กลับคิดว่า ถูกบังคับให้ทำหน้าที่ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของตน
  • บางคนถูกมอบหมายงาน กลับคิดว่า ทำไมต้องใช้แต่เรา แทนที่จะภาคภูมิใจ ได้รับเกียรติ ได้รับความไว้วางใจ เพราะการจะมอบหมายงานใคร ส่วนใหญ่จะเลือกคนที่สามารถทำงานนั้น ๆ ได้ดี แต่บางคนกลับคิดว่าป็นการเพิ่มงาน

 

การทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ต้องปรับทัศนคติให้ทำงานให้ได้มากกว่างาน

1.  ต้องคิดเสมอว่า การทำงานใหม่ ๆ คือ โอกาสใหม่ ได้เรียนรู้ของใหม่

  • ตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะทำงานอย่างไร ต้องเตรียมตัว เตรียมงานอย่างไร
  • ต้องจัดเวลาอย่างไรจึงจะทำงานได้ดี กับงานเดิม เพื่อไม่ให้มีปัญหา

การคิดเตรียมการ เป็นการเรียนรู้ใหม่ ได้ความรู้เพิ่มแล้ว

2.  คิดไว้เสมอว่า ในการทำงาน มีโอกาสได้เรียนรู้อะไร เพิ่มค่า เพิ่มโอกาส

  • อย่างตอนที่ต้องนำนักศึกษาไปดูงานบริษัทเอกชน ก็ถือว่าเป็นโอกาสว่า ได้ไปดูงานบริษัทด้วย 
  • ได้เห็น ได้เรียนรู้ของใหม่ทุกครั้ง ทุกปี ที่สามารถนำมาเสริมในการสอน การทำงาน การบริหารงาน การวิจัย การบริการวิชาการ 
  • ได้เพิ่มคนที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะการไปดูงานแต่ละปี จะมีคนใหม่เข้ามาบรรยายให้ฟัง จึงได้เพื่อนใหม่ในการทำงาน

3.  คิดเสมอว่า การทำงานทุกครั้ง ทุกที่จะฝากอะไรดี ๆ ไว้ให้คนจดจำ เป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเอง สามารถนำไปพูดคุยให้ลูกหลานฟังได้ ให้ลูกหลานภาคภูมิใจได้

  • ซึ่งแน่นอนต้องเป็นเรื่องจริง เรื่องดี ที่ยืนยันได้ ยิ่งหากให้มีเพื่อนร่วมทำงานกล่าวถึงได้ จะดีกว่าการเล่าเอง ที่อาจเข้าข้างตัวเอง ที่แย่คือผิดไปจากที่เพื่อนร่วมงานรับรู้  

การทำงานทุกครั้ง ที่คิดหาโอกาสเรียนรู้ จุดเรียนรู้ เพิ่มกว่าหน้าที่ จะทำให้ไม่เบื่อหน่าย จะสนุก ท้าทาย

  • เพราะจะมีคำถามท้าทายให้ค้นหา ต้องคิดเสมอว่า คือโอกาส เพราะหากไม่ถูกมอบหมายก็ไม่มีโอกาส 
  • อย่างอยู่ดี ๆ จะขอไปดูงานบริษัท จะไปต่างประเทศ คงไม่มีโอกาส แต่การไปทำงานเป็นโอกาสการได้ไปศึกษางานไปในตัว แถมได้ไปเที่ยว เรียนรู้เพิ่มอีกด้วย 

เมื่อถือว่าเป็นโอกาส จะทำต้องเรียนรู้ สังเกต ตั้งคำถาม คิด ติดตาม และประมวลความรู้

ถ้าให้ดีก็นำมาเขียนบันทึกบน share.psu นอกจากช่วยจดจำประสบการณ์ไม่ให้ลืมเลือนไป

ยังทำให้คนอ่านได้ประโยชน์ ยังได้เพื่อนเพิ่มในวงแชร์ด้วย 

โอกาสดี ๆ ไม่ใช่หาได้ง่าย ยิ่งโอกาสที่เป็นเกียรติที่มีคนมอบให้ จึงไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ 

แต่หากเรารังเกียจงาน ปฏิเสธงาน เราก็จะถูกรังเกียจ แทนการมีเกียรติ

ลองถามตัวเองดู คนที่ถูกมอบหมายงานแล้วไม่รับ รู้สึกอย่างไร มีเกียรติ หรือ น่ารังเกียจ

การทำงานให้เป็นโอกาส คือ การสร้า้งความท้าทาย ความสนุกกับงาน คือ โอกาสการเรียนรู้ สร้างค่าตน

หาใช่น่าความเบื่อหน่ายซึ่งนำมาซึ่งความน่ารังเกียจทำให้ผลงานไม่ดี งานเสียหาย ลดค่า น่ารังเกียจ ยิ่งใครทำไป บ่นไป ยังเพิ่มความน่ารำคาญอีกด้วย  

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 October 2012 15:48 Modified: 22 October 2012 12:47 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Champy, Ico24 Monly, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
Monly (Recent Activities)
21 October 2012 19:59
#81291

ขอบคุณค่ะ สำหรับ เรื่อง "ท้าทาย" ที่สอนให้เกิดการเรียนรู้ค่ะ

Ico48
วันวิศาข์ [IP: 113.53.14.227]
21 October 2012 21:54
#81295

มีกำลังใจในการทำงานขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 23.21.4.239
Message:  
Load Editor
   
Cancel or