นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 960
ความเห็น: 0

การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen

สิ่งที่เห็นชัดในการนำเสนอเป็นรูปแบบระบบประกันคุณภาพแบบ NBMQA

เมื่อ 27-28 ก.ย. 2555 ได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Wagenigen ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ทำงานด้วยการทำวิจัยให้ภาคเอกชนนำไปใช้งาน โดยร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อนำผลงานไปใช้ทางการค้า ให้คุ้มค่า คืองบประมาณทั้งหมดเกิดจากการทำงาน

เห็นภาพการวิเคราะห์อนาคตในการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการเกษตร เป็น Agro-food

  • เน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  • เน้นอาหารและสุขภาพ เศรษฐกิจบนพื้นฐานชีวภาพ 

เป็นค่านิยมการทำงาน healthy food and living environment

และกำหนดวิสัยทัศน์ To Explore the Potential of Nature, To Improve the Quality of Life ด้วยการใช้ การศึกษา การวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ บนฐานทางวิทยาศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากร 6500 คน มีนักศึกษา 8000 คน และเน้นผู้ที่ความสามารถสร้างงาน ผสาน รัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน

สิ่งที่เห็นชัดในการนำเสนอเป็นรูปแบบระบบประกันคุณภาพแบบ NBMQA คือ

  • เสนอรายละเอียดของมหาวิทยาลัย แบบ Organization Profile หรือ OP
  • วางตำแหน่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างงาน ด้วยความสามารถของคน ทั้ง บุคลากร นักศึกษา
  • เน้นความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งห้องสมุด ห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • เน้นการเรียนด้วยการศึกษา คือการหาความรู้ ไม่ใช่การสอน
  • เน้นการแสดงผลสำเร็จของการทำงานที่นำไปใช้ประโยชน์จริง ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกรรม

สุดท้าย คือ การนำไปดูความพร้อมจริง ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สถานที่ทดลอง กระบวนการเรียน กระบวนการทำงาน

อย่างการเน้นความปลอดภัยในการทดลองเชื้อโรคพืช การใช้สารเคมี จะแสดงห้องทดลองที่ควบคุมให้มั่นใจว่าทำจริงจัง ป้องกันจริงจัง โดยมีผู้รับผิดชอบ การนำไปดูงานจะเน้นให้ระวังอย่าจับต้องบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนจากคนดูงาน

การมีนักศึกษาไม่มาก เมื่อเทียบกับอาจารย์ เพื่อเน้นการพัฒนา และกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษาเองต้องเสนอว่าจะทำอะไรที่ชัดเจน และต้องทำจริง มีการติดตามด้วยการนำเสนอทุกสัปดาห์เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และคณาจารย์

อาจารย์ที่นี่ต้อง สามารถเสนอโครงการให้รัฐ เอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศได้ ซึ่งเป็นโครงการเต็มรูป ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของทุกคน ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ค่าธรรมเนียมเข้ามหาวิทยาลัย และสาธารณูปโภค ที่เรียกว่า full cost เพื่อเป็นต้นทุนที่แท้จริง และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยได้จริง

คือภาพระบบประกันคุณภาพ ที่เห็นค่า สร้างค่าจริง รวมถึงการสร้างสภาพของมหาวิทยาลัย ที่เน้นคุณภาพชีวิต ความพร้อมตามวิสัยทัศน์ 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ตุลาคม 2555 20:05 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2555 20:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ