นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1405
comment: 0

Benchmarking การทำงาน

การลดภาระงบประมาณ สามารถนำไปเพิ่มค่าตอบแทน เสริมประสิทธิภาพการทำงานได้

Benchmarking ในทางการปะกันคุณภาพ คือการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาความสามารถของคนและพัฒนาคนคือปรับตำแหน่งงานทั้งตามความสามารถและมูลค่างาน

Benchmarking การทำงาน คือ การเปรียบเทียบการทำงานของคนในกลุ่มหน้าที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาการทำงานของหน่วยงานและองค์กรให้เท่าเทียมกับ หรือดีกว่า ก้าวหน้ากว่า

ความก้าวหน้าขององค์กร ต้องดูที่การขยายกิจกรรมที่ไปสู่รายได้เพิ่ม ไม่ใช่รายจ่ายเพิ่ม

ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าของคนทำงาน มีค่าตอบแทนเพิ่ม ยิ่งหน่วยงานราชการในปััจจุบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่ขยายงานมากจนรัฐสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ และมีภาระงานตรวจสอบ งานธุระการเพิ่มขึ้น

การทำงานทุกตำแหน่ง ทุกองค์กร และระหว่างองค์กร มีคนที่ทำหน้าที่ในกลุ่มงานเดียวกัน เช่น การเจ้าหน้าที่ นักวิชาการเงิน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

แม้แต่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของภาควิชา สาขาวิชา

การเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบว่า

  • การทำงานของเราอยู่ในระดับใดของกลุ่มคนทำงานเดียวกัน
  • เพื่อตรวจสอบความสามารถของตน
  • เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

1. การเปรียบเทียบที่ต้องทำเป็นสิ่งแรก เปรียบเทียบความสามารถของตนกับหน้าที่ตำแหน่งงาน ซึ่งรู้ว่า ตำแหน่งของเรามีหน้าที่อะไร ต้องมีความรู้ ความสามารถอะไรจึงสามารถทำงานได้ดีที่สุด ขาดอะไรที่ต้องพัฒนา ขาดเครื่องมืออะไรที่ต้องมี ที่สำคัญต้องบอกว่าด้วย มีแล้วจะทำให้งานดีขึ้นอย่างไร พูดง่าย ๆ คือลงทุนต้องได้ผลคุ้มค่า เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน องค์กรสนับสนุนการพัฒนา หาความรู้และอุปกรณ์

2. เปรียบเทียบงานของเรากับหน่วยงาน เพื่อปรับ พัฒนาให้ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น และดูจุดเด่นจุดด้อยเพื่อทำงานเสริมกันและกัน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาระบบการทำงานแล้วใช้ร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา

เช่นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากหน่วยที่ชำนาญแล้วนำไปใช้รวมกัน ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันแทนต่างคนต่างจ้าง ต่างคนต่างทำ จนเกิดระบบที่แตกต่างกัน จนมีภาระด้านการจัดการ หรือทำงานร่วมกันเพื่อบริการลูกค้า

จะเห็นว่า หลักการ benchmarking เป็นการเปรียบเทียบ

  • เพื่อพัฒนางาน พัฒนาองค์กร
  • พัฒนาความสามารถคน พัฒนาระบบ เสริมกันและกัน ลดภาระ
  • แก้ปัญหาจุดอ่อน ใช้จุดแข็งเสริมกัน ให้สามรถทำงานเป็นระบบเดียวกันที่เชื่อมโยงกันได้

การลดภาระงบประมาณ สามารถนำไปเพิ่มค่าตอบแทน เสริมประสิทธิภาพการทำงานได้ แล้วทำไมจึงไม่ทำ เริ่มเร็วเท่าไร ก็มีกำไรเร็วเท่านั้น

ปัจจุบัน คณะ/หน่วยงานไม่สามารถเพิ่มค่าตอบแทนได้เพราะยังไม่สามารถหาเงินเพิ่มได้

ดังนั้น จึงต้องหาทางลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องช่วยกันเพิ่มค่าตอบแทนของเราเอง

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 ตุลาคม 2555 22:01 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2555 23:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.226.179
Message:  
Load Editor
   
Cancel or