นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1167
ความเห็น: 0

จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ

การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระ วัสดุ เพิ่มมูลค่างาน จึงต้องจัดระบบ มีระเบียบ ยึดหลักการไว้เสมอ

ช่วงนี้ มีการปรับค่าแรง ค่าตอบ เงินเดือน ที่ทำให้เป็นภาระงบประมาณในการจ่ายสำหรับ พนักงานทั้งจากงบประมาณและรายได้ของมหาวิทยาลัย และการจ้างงานต่าง ๆ

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเพื่อภาระการจ้างงานทุกระดับ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งเวลา พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

งานมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ทำเป็นประจำเป็นฤดูกาล การจัดการเรียน การสอน แต่ละภาคการศึกษาจะเหมือน ๆ กันทุก ๆ ปี หมายถึงการจัดหา จัดซื้อวัสดุ กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเหมือน ๆ กันทุกปี

หากได้มีการจัดระบบ ว่าต้องจัดซื้ออะไรบ้าง สารเคมี ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ในสำนักงาน ให้เป็นหมวดหมู่ ให้เป็นจังหวะ

  • อะไรที่ซื้อรวมกัน ให้ดำเนินการเป็นชุดเดียวกัน สามารถลดการทำเรื่องจัดซื้อ ลดภาระการออกไปซื้อ ลดการใช้รถ ใช้น้ำมัน ลดเวลาทำงาน หากมีจำนวนมากพอสามารถให้ทางร้านมาส่ง

การรรวมการจัดซื้อ 4-5 ชุดเป็น 1 ชุด ช่วยลดการจัดทำเอกสาร การตรวจ การเดินเรื่อง การเสนอเรื่อง การเก็บเรื่อง คือลดทั้งวัสดุ กระดาษ หมึกพิมพ์ ทุกอย่างที่จัดทำเอกสาร ภาระงานของทุกส่วนทุกฝ่าย

  • อะไรใช้ก่อนซื้อก่อน อะไรใช้ช่วงหลังซื้อทีหลัง เพื่อลดภาระการจัดเก็บ การทำสต๊อกว้สดุ

คงเห็นภาพของการลดวัสดุ ภาระงาน เวลาการทำงาน และกระบวนการทำงาน คือลดบประมาณ ลดคน หรืออีกมุมหนึ่งคือ การเพิ่มศักยภาพคนทำงาน นำมาสู่การเพิ่มค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน

การทำเช่นนี้ได้

1.  ต้องจัดระบบงาน จากฐานข้อมูลเดิม ของปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ จัดระบบ ลดชุดการทำงาน ให้ร้านมาส่งของ

2.   ต้องทำงานให้ยึดหลักการทำงาน การทำงานแต่ละเรื่อง ต้องคิดเสมอว่า อะไรรวมกันได้ ให้ทำเป็นเรื่องเดียวกัน

อย่างวันนี้ การเจ้าหน้าที่ทำเรื่องเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 2 ตำแหน่งที่ต่างกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน ทำเรื่องเบิกมา 2 ชุดแยกกัน แค่ทำเรื่องรวมเป็นชุดเดียวกันก็ทำให้ลดกระดาษ หมึก และวัสดุการทำเอกสารลงครึ่งหนึ่ง เสนอเรื่องเดียวลดภาระสารบรรณการลงหนังสือ ลดการเสนอเรื่อง เจ้าหน้าที่การเงินเสนอเรื่องเดียว เสนอเซ็น จนจัดเก็บเอกสารหลักฐาน   

การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระ วัสดุ เพิ่มมูลค่างาน จึงต้องจัดระบบ มีระเบียบ ยึดหลักการไว้เสมอ

หากไม่ยึดระเบียบ หลักการ งานจะบาน ผลาญวัสดุ เวลา ภาระงาน

หากคนทุกคน สอนได้ เรียนรู้ได้ คงไม่ยากที่จะทำ ซึ่งไม่ยากอะไร เพียงใส่ใจจริง    

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ตุลาคม 2555 19:20 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2555 19:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 pai, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.252.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ