นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1310
ความเห็น: 0

คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม

คนสมัยก่อน เรียนไม่นาน เริ่มทำงานเร็ว จึงทำงานได้นาน ทำตั้งแต่อายุไม่มากนัก

 

คนไทยสมัย 20-30 ปีก่อน ที่กำลังเกษียณอายุใช่วงปี 2550-2560 หรือก่อนนี้ เริ่มเรียนหนังสือที่อายุประมาณ 7 ขวบ โดยเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มสะกด ก ข ฃ ……..

จะมีบางคนเรียนชั้นอนุบาลบ้างจำนวนไม่มาก และไม่ได้ไปเรียนหนังสือ ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อเรียนรู้และปรับพฤติกรรม อารมณ์กับเพื่อน ๆ

และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

บางคนจบ ป. 4 หรือ ป.7 ไปทำงานอาจเป็นที่บ้าน หรืออื่น ๆ เรียกว่า เริ่มต้นทำงานกันเร็ว

คนที่เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วไปเรียนสายอาชีพ เรียนครู 2 ปี จบมาทำงาน

อีกส่วนหนึ่งจำนวนไม่มาก เรียนต่อชั้นมัธยมปลาย เรียกว่า สายสามัญ ซึ่งต้องเป็นคนที่รักเรียน และต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชั้นมัธยมปลาย จะแบ่งการเรียนตามความถนัด ที่เรียกว่า สายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์สำหรับผู้ที่ถนัดทางภาษาต่าง ๆ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และภาษาไทย

เมื่อจบสายวิทยาศาสตร์ จะสอบเข้าเรียนแพทย์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ เกษตร

คนที่เรียนสายศิลป์ จะสอบเข้าเรียนสายสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ

มีผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์บางคนมาสอบเรียนเหมือนกัน แต่ผู้เรียนสายศิลป์ยากที่จะไปสอบสาขาทางวิทยาศาสตร์

การสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัยนั้น จะสอบข้อสอบประเทศเหมือนกันทุกคน ทำให้ผู้สอบได้ที่ 1 ของแต่ละสายการเรียน ได้ชื่อว่า เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ดูเทห์ดี

และมีนักเรียนจำนวนมากที่สอบไม่ผ่านทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ ก็ออกไปทำงานบ้าง ออกไปเรียนสายอาชีวะบ้าง หรืออาชีพอื่น รวมทั้ง นักเรียนนายทหาร ตำรวจ ที่เรีกว่า นักเรียนนายร้อย นายเรือหรือทหารเรือ และทหารอากาศ ซึ่งก็เทห์ไปอีกแบบ

หลังการเรียนจบปริญญาตรี ส่วนใหญ่ ก็เข้าทำงานทั้งภาคราชการและเอกชน ซึ่งรวมเวลาเรียน ตั้งแต่ ป.1 จนจบปริญญาตรี ใช้เวลา 16 ปี หรือ 17 18 ปี ตามแต่หลักสูตร 4 5 หรือ 6 ปี เช่น แพทย์เรียน 6 ปี ทำให้เริ่มทำงานที่อายุ ประมาณ 22-25 ปี หากทำงานราชการที่เกษียณอายุ 60 ปี ก็ทำงานนาน 35-38 ปี แต่หากที่จบระดับอาชีวะ ประกาศนียบัตรการศึกษา ที่เรียน 2 ปี จากมัธยมต้น ก็เข้าทำงานก่อนผู้จบปริญญาตรี 2-3 ปี

จะเห็นว่า คนสมัยก่อน เรียนไม่นาน เริ่มทำงานเร็ว จึงทำงานได้นาน ทำตั้งแต่อายุไม่มากนัก

การเรียนต่อระดับสูงมาเรียนกันหลังการทำงานแล้ว ส่วนใหญ่ไปเรียนต่างประเทศ เพราะประเทศไทยยังมีการสอนระดับปริญญาโทน้อยมาก จึงทำให้คนเรียนต่อกันไม่มากนัก แต่ความสามารถไม่น้อย

การสอบทุกระดับชั้น ต้องผ่านเกณฑ์กันจริง ๆ และต้องแข่งกับตัวเอง โดยเฉพาะชั้นมัธยมปลายสายสามัญที่สอบข้อสอบระดับประเทศ ทำให้มีความรู้ ความสามารถสูงจริง ๆ

ยิ่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องแข่งขันกันสูงมาก เนื่องจากมีที่เรียนน้อย ผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยจึงผ่านการคัดกรองตั้งแต่การเข้าเรียนมัธยมปลาย การสอบจบระดับประเทศ และสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็นข้อสอบที่ต้องแสดงการคิด การคำนวณ การตอบคำถาม โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่หากทำผิดข้อเดียว หรือ นิดเดียวอาจทำให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะมีการแข่งขันกันสูง

นอกจากนี้ การเรียนก็ต้องเรียนจากอาจารย์ และตำราภาษาอังกฤษ ที่ต้องเรียนจริงและอ่านจริง ทำให้มีความสามารถการใช้งานได้จริง 

created: 08 October 2012 19:05 Modified: 08 October 2012 19:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.252.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ