นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1645
ความเห็น: 0

จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน

ต้องรู้ให้เร็วที่สุดว่าต้องทำวิจัยเรื่องอะไร ไม่ควรเกินภาคการศึกษาแรก ยิ่งเร็วยิ่งดี เพื่อจะได้นำไปจัดทำแผนการศึกษา (study plan)

 

สิ่งที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ทำให้เร็วที่สุดคือ ต้องรู้ว่าต้องเรียน ต้องทำวิจัยในสาขาใด กับอาจารย์ท่านใด และทำวิจัยเรื่องอะไร เพื่อจะได้เรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะทำวิจัยนั้น

ปัญหาคือ ผู้เรียนมักจะเรียนรายวิชาให้ผ่านไป ตามเกณฑ์คะแนนเท่านั้น ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด และทำให้เสียเวลา ทำให้เรียนรายวิชาแล้วไม่มีความรู้ไปทำวิจัย เพราะลืมเก็บเกี่ยวความรู้ไปใช้ในการทำวิจัย จึงทำให้สูญเปล่าทางเวลา

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ประโยชน์ จบไว

  • ต้องรู้ให้เร็วที่สุดว่าต้องทำวิจัยเรื่องอะไร ไม่ควรเกินภาคการศึกษาแรก ยิ่งเร็วยิ่งดี เพื่อจะได้นำไปจัดทำแผนการศึกษา (study plan) กำหนดรายวิชาเรียนให้สอดคล้องกัน ให้มีความรู้พร้อมที่จะไปทำงานวิจัย การกำหนดเช่นนี้ ช่วยให้เรียนอย่างรู้ว่า ต้องการรู้อะไร เพื่อนำไปใช้งาน ไม่ใช่เรียนเพื่อให้ได้คะแนนผ่าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอให้จำไว้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต คือ มีความรู้ ความสามารถที่นำไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่มีคะแนนดีแต่ไม่มีความสามารถนำความรู้ไปใช้ ซึ่งจะเรียกว่า บัณฑิตเทียม ที่ดูเหมือนว่ามี แต่ไม่มี ใช้งานไม่ได้ ค่าของปริญญาไม่ใช่ที่ตัวปริญญา แต่อยู่ที่ความสามารถนำไปใช้งาน

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ให้จบช้า ต้อง

1.  เรียนรู้ให้เร็วต้องทำวิจัยเรื่องอะไร

2.  ต้องเรียนรายวิชาให้สามารถนำไปใช้สำหรับการทำวิจัย ไม่ใช่เรียนแยกส่วนกัน

3.  ต้องเรียนเพื่อเก็บความรู้ไปใช้งานจริง ทั้งข้อคิด ทฤษฎี วิธีการ เพื่อนำไปจัดทำโครงการวิจัยที่เรียกว่า โครงร่างวิทยานิพนธ์ (thesis proposal) การเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ที่หลายคนมักบอกว่า เขียนวิทยานิพนธ์ไม่ออกเพราะขาดสิ่งนี้ คือ เรียนแยกส่วน ไม่จับประเด็นไปใช้งาน

4.  ต้องจัดทำแผนการเรียน ซึ่งต้องทำให้เสร็จในภาคการศึกษาแรก ที่ทราบเรื่องที่จะทำวิจัยแล้ว เพื่อกำหนดวิชาเรียน กำหนดแผนการเรียน กำหนดแผนการทำวิทยานิพนธ์

5.  สิ่งที่นักศึกษาขาดอีกอย่าง คือ การตรวจสอบความก้าวหน้าตามแผนการเรียนที่ทำไว้ ว่าได้อะไร ขาดอะไร ช้าไป เร็วไป จะปรับแก้อย่างไร ซึ่งเป็นส่วนที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไป

ดังนั้น ในแผนการเรียนจึงไม่ใช่แค่ กำหนดรายวิชาเรียนเท่านั้น แต่ต้องกำหนดแผนการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ เพราะเป็นอีกส่วนหนึ่งทำให้จบช้า     

การเรียนรายวิชาส่วนใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือไม่เกิน ปีครึ่ง ในระหว่างนั้น ต้องมีการศึกษา ตรวจสอบวิธีการเบื้องต้นเพื่อความแม่นยำในการทำวิทยานิพนธ์จริง หรือทำวิทยานิพนธ์ไปด้วย ไม่ต้องรอให้เรียนรายวิชาให้เสร็จ ให้หมดก่อน เพราะจะได้ใช้โอกาสนำสิ่งที่เรียนไปทดสอบ ตรวจสอบกับสิ่งที่ทำวิจัย สอบถาม ตรวจทานกับอาจารย์ผู้สอน 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 ตุลาคม 2555 11:16 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2555 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ