นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1380
ความเห็น: 1

คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน

เป็นพนักงานบริษัทในตัวได้ทำงานทันทีที่เรียนจบ

หลังได้รับการติดต่อจากศิษย์เก่า คุณสุพจน์ แสงประทุม ซึ่งปัจจุบันทำงานกับภาคเอกชน เกี่ยวกับอุปกรณ์การกรีดยางแบบใช้ฮอร์โมน เอทธีลีน หรือที่เรียกว่า การอัดแก๊ส บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด พบว่า บัณฑิตที่ความรู้ด้านยางพาราจริงในทางปฏิบัตินั้นยังเป็นปัญหาในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพารา จึงคิดว่าน่าจะร่วมมือกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการ

วันนี้ 3 ตุลาคม 2555 จึงได้นัดหารือความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเรียนการสอนส่วนวิชาการแกนหลักใช้หลักสูตรรายวิชาของคณะ และเสริมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงด้านยางพาราในพื้นที่ทำงานของบริษัท

โดยการนำทีมของ ประธานกรรมการบริษัท คุณวิชัย เลิศรัตนไพบูลย์ มาหารือ ในการทำงานร่วมกัน

          

โดยสรุป

1.  บริษัทจะให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจ จนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

2.  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท

3.  นักศึกษาที่รับทุน ต้องพัฒนาความรู้ ทักษะให้เป็นไปตามที่กำหนดร่วมกันของคณะและบริษัท ในด้านยางพารา และการกรีดยางโดยใช้ฮอร์โมน การตลาด การส่งเสริม การจัดการสวน

โดยในปีแรก กำหนดจำนวนทุนไว้ 8 ทุน ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยคณะจะเปิดรับสมัคร ร่วมคัดเลือกกับบริษัท รวมถึงติดตามดูแลการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษาร่วมกัน เพื่อให้มีทักษะความสามารถไปทำงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา

โดยทุนทั้ง 8 ทุนนี้ จะเป็นนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 3 หรือ 4 ก็ได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนไปจนสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาเหลือ และถือว่า เป็นพนักงานบริษัทในตัวได้ทำงานทันทีที่เรียนจบ และในระหว่างเรียน หากมีการฝึกงาน การเรียนในพื้นที่จริงของบริษัท ยังได้รับค่าตอบแทนด้วย

ป็นอีกก้าวหนึ่งของการผลิตบัณฑิตพร้อมใช้งานร่วมกับภาคเอกชน ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว ยังจะขยายใหมีการทำงานวิจัย และการส่งเสริมการผลิตยางพาราให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น การดูแลจัดการสวน การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการ การผลิตยางที่มีคุณภาพต่อไป เพิ่มพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ความรู้และเทคโนโลยีให้ดีขึ้น ตามค่านิยมของคณะ คือ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ

  • บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
  • คุณสุพจน์ แสงประทุม ศิษย์เก่าของคณะ
  • และผู้ร่วมหารือและดำเนินการทุกท่าน 
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 October 2012 19:57 Modified: 03 October 2012 22:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสดีดีให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.249.234
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ