นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1515
ความเห็น: 0

คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยวิจัย จึงต้องวิจัยทั้งระบบการทำงาน และวิจัยวิชาการ และเน้นเป้าหมายพัฒนางาน สร้าง/เพิ่มมูลค่างาน พัฒนาชุมชน ประเทศ

 

คำว่า วิจัย หมายถึง การพัฒนางานด้วยข้อมูลและความจริง เพื่อทำให้งานดีขึ้น มีคุณค่าเพิ่มขึ้น นอกจากการหาความจริงทางวิชาการ

ดังนั้น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงไม่ได้หมายถึง การทำวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ยังหมายถึง การทำงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลความจริง นำมาจัดระบบจัดการ ให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คำนวณต้นทุน งบประมาณที่ใช้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงาน และการตอบสนองต่อลูกค้า

ซึ่งต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดระบบข้อมูล ทั้งเพื่อการปรับปรุง และการใช้งาน

ดังนั้น การทำงานเชิงระบบบริหารจัดการต้องมีการทำการวิจัยสถาบันเพื่อตรวจสอบผลทั้งทางประสิทธิภาพ และการพัฒนางาน พัฒนาคน

 ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทำเพียงกิจกรรม ที่ยังไม่มีการตรวจสอบผล ยังไม่มีการจัดการเชิงระบบ จึงอุ้ยอ้ายเพราะความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่มีการตรวจสอบผลการอบรมความรู้ ทักษะที่นำมาใช้งานจริง จึงเพียงได้ทำอะไรไปกี่รุ่น กี่คน อะไรที่ทุกคนต้องอบรม ยังขาด เกิน ๆ ไม่ต่อเนื่อง

อีกทั้งยังไม่มีระบบรองรับผลการอบรม เช่นอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ยังไม่มีระบบรองรับว่าจะใช้งานอะไร ปรับระบบการทำงานอย่างไร สร้างฐานข้อมูล เชื่อมโยงอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำแล้วได้ผล มีค่าทางลดต้นทุน หรือ ทำงานได้มากขึ้นอย่างไร หรือทำแล้วกลับเพิ่มต้นทุน จึงเป็นเพียงสักแต่อบรม

สำหรับการเป็นบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิจัย นั้น ทุกคณะ/หน่วยงานต้องมีเป้าหมายการวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสร้างมูลค่างาน พัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่เพียงตีพิมพ์ เพราะความหมายการวิจัย คือการพัฒนาให้ดีขึ้น คือทำแล้วใชังานได้คุ้มค่าการลงทุน ลงแรง ลงเวลา ค่าใช้จ่ายของชาติ

เมื่อมีทิศทางเป้าหมายการวิจัย บุคลากรสายวิชาการจึงนำมาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอแหล่งทุนวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการต้องมีโครงการวิจัยอยู่ในมือเสมอ เตรียมพร้อมยื่นตามเป้าหมายของกองทุน/แหล่งทุนการวิจัย ซึ่งวิจัยในประเทศไทย มีทั้ง สภาวิจัย สกว. สวก. สวรส. และอื่น ๆ ซึ่งต้องศึกษาและเตรียมยื่นตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีคำว่า แจ้งมากระชั้นชิด เขียนโครงการไม่ทัน ซึ่งเป็นการแพ้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ลักษณะ มหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยวิจัย จึงต้องวิจัยทั้งระบบการทำงาน และวิจัยวิชาการ และเน้นเป้าหมายพัฒนางาน สร้าง/เพิ่มมูลค่างาน พัฒนาชุมชน ประเทศ ไม่ใช่สักแต่ทำวิจัยไปตีพิมพ์เท่านั้น

มหาวิทยาลัยวิจัย พร้อมเป้าหมาย ต้องพร้อมคน พร้อมงาน และต้องสร้างมูลค่างาน ไม่ใช่ใช้เงินทำวิจัย แต่ต้องวิจัยแล้วให้ได้เงิน 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 ตุลาคม 2555 08:59 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2555 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 iHum, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ