นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1283
ความเห็น: 0

ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

การเป็นหัวหน้า ผู้บริหาร ต้องทำงานมากขึ้น ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ไม่ใช่มีอำนาจเพิ่มขึ้น ไม่ใช่สบายขึ้น

ขออภัย บันทึกข้ามไป 1 ตอน เพราะอยู่ระหว่างการเดินทาง ทำให้สับสบ จากการใล้เน็ตได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

การเป็นหัวหน้างาน หน่วยงาน จึงต้องรู้เนื้องานของงานของหน่วย เข้าช่วยเหลือดูแลให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ต้องระลึกเสมองานของหน่วย ของงาน ของฝ่าย กอง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย คืองานของหัวหน้า คือของบริหารองค์กรนั้น ๆ

การเป็นหัวหน้า ผู้บริหาร ต้องทำงานมากขึ้น ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ไม่ใช่มีอำนาจเพิ่มขึ้น ไม่ใช่สบายขึ้น อย่างที่บางคนทำ ที่มอบแต่รอง มอบแต่ลูกน้องต้องนำลูกน้องไปประชุมชี้แจงเพราะตนเองไม่รู้งาน หากเป็นเช่นนี้ก็เสียงานของหน่วย ของลูกน้อง เสียเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้ง ๆ ที่การเป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่

หลักการทั่วไป ตำแหน่งยิ่งใหญ่ ยิ่งเพิ่ม งาน ความรับผิดชอบยิ่งมากขึ้นตามตำแหน่ง จึงต้องหาผู้มีความสามารถสูงมาทำหน้าที่

ที่ไม่ใช่อยู่นาน แต่ต้องมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบงาน รู้งาน รู้กระบวนพัฒนางาน พัฒนาคน

ไม่ใช่รับผิดชอบลูกน้อง ปกป้องลูกน้อง เกี่ยงงานให้หน่วยอื่น เรียกร้องสิทธิ เพราะหากทำเช่นจะเป็นการลดค่าของงานและหน่วยงาน ของคนในงานและหน่วยงาน งานยิ่งลดค่าของคนทำงานยิ่งลด ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถย่ิงลด การไม่ทำงานย่อมไม่รู้ ย่อมไม่สามารถ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กันยายน 2555 16:40 แก้ไข: 29 กันยายน 2555 23:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ