นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1276
ความเห็น: 1

การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย

สังคมธรรมาภิบาล คือการสร้างธรรมาภิบาลของตนเอง คือรับผิดชอบในหน้าที่ บริหารตนเอง บริหารสาธารณะให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

20 ก. ย. 55 ได้ไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยการเกษตรของThe University of Natural Resources and Life Science,BOKU, Austria ได้สังเกตการทำงาน

1. การศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับการนำไปใช้งานจริงด้วยวิทยาศาสตร์เชิงลึก เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจริง

2. สิ่งที่ต่างจากประเทศไทยคือ การศึกษาทางการเกษตรที่ใช้วิทยาศาสตร์นั้น มีความพร้อมของเครื่องมือชั้นสูง รวมวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถศึกษาวิจัยเชิงลึกจริง ๆ ซึ่งเทียบกับคณะทรัพยากรรรมชาติ ม.อ. แล้ว ที่ ม.อ. ยังขาดความพร้อมอีกมาก โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีราคาสูง อย่่างที่ ม.อ.สามารถมีได้ในระดับรวมที่ศูนย์เครื่องมือ แต่ที่ออสเตรียมีใช้ในระดับภาควิชา และนักศึกษาสามารถใช้ทำวิจัยอย่างเต็มที่ และนักศึกษาปริญญาโท-เอกมีวุฒิภาวะ รู้จักการทำงานอย่างมีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานด้วยตัวเอง ทำอย่างรับผิดชอบ ไม่สักแต่ทำ ทำแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แค่ผ่าน รวมถึงอาจารย์ที่รับผิดตัวเองในการทำงานทำให้ลดภาระการบริหารจัดการ อย่างแผนการวิจัยก็เป็นการรวบรวมโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ ที่อาจารย์เสนอโครงการจนได้รับทุนวิจัย พร้อมพัฒนาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ ในแต่ละระยะ ๆ ทำให้ทุกแผนทุกงานมีการทำ มีการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จ นั่นคือ ทุกคนรับผิดชอบตนเองในงานที่ทำ ในหน้าที่

3. การตกแต่งสถานที่ เช่น ป้ายชื่อ ที่นั่งพัก จะเป็นการทำแบบง่ายและได้มาตรฐานสวยงาม ใช้งานได้ดี คงทนเป็นระบบ

4. เห็นการใส่ใจในสภาพแวดล้อม อย่างในอาคารสำนักงาน มีต้นไม้ปลูกประดับที่สำคัญเป็นต้นไม้เขตร้อนเพราะภายในอาคารปรับอากาศให้สบาย ๆ เห็นต้นกล้วยปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับ ต้นไทร แคคตัส และไม้ใบเขตร้อน เข้าใจว่าคงใช้ช่วยฟอกอากาศ ปรับความชื้นภายในอาคาร

5. การบริการต่าง ๆ จะใช้การบริการตนเอง แต่สะดวก จะเห็นเครื่องถ่ายเอกสารกระจายตามที่ต่าง ๆ ในอาคารให้ถ่ายเอง

สิ่งที่เห็นชัด คือการดูแล ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัันจริง เพราะทุกอย่างหากใช้ไม่ดี ไม่เป็นระบบที่ทุกคนมีความรับผิดชอบ สุดท้ายทุกคนก็มีปัญหาในการใช้งาน

สังคมธรรมาภิบาล คือการสร้างธรรมาภิบาลของตนเอง คือรับผิดชอบในหน้าที่ บริหารตนเอง บริหารสาธารณะให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

อย่างกรณีสนามเด็กเล่น พื้นจะมีวัสดุรองรับที่ไม่ทำให้เด็กบาดเจ็บ จึงปล่อยให้เด็กเล่นด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ คือการฝึกความเป็นตัวเอง ในการคิด ตัดสินใจ

รวมทั้งค่านิยมของสังคม คือทั้งกระบวนการ สภาพแวดล้อม ต้นแบบ จึงนำไปสู่คนดี สังคมที่ดี คืิอให้คิดเอง ทำเอง เรียนรู้เอง

แต่สิ่งที่ไม่ดีในอสเตรีย คือ การสูบบุหรี่ที่ทั้งชาย หญิง ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน ที่เป็นนสังคมและต้นแบบที่ไม่ดี

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 September 2012 21:27 Modified: 01 October 2012 08:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 PalmMy, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เราเรียนรู้จากสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมากด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.231.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ