นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1668
ความเห็น: 0

สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ

การไม่มีสติ คือการไม่ให้เกียรติตัวเอง คือ คนโกหกนั่นเอง ที่สำคัญ คือโกหกตัวที่จะทำแล้วไม่ทำ จึงไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญ

สติ คือ ความรู้ตัว รู้ว่าเป็นใคร กำลังทำอะไร

ผู้เจริญก้าวหน้าได้ ต้องมีสติและใช้สติในการปฏิบัติตน ดำรงชีวิต ทำงาน

การมีสติ คือการรู้ว่า เป็นใคร มีหน้าที่อะไร และต้องทำอะไร

  • เป็นลูกเต้า เหล่าใคร
  • เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  • เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหน้าที่เรียน หากต้องการเรียนรู้ อย่างก้าวหน้า ต้องทำหน้าที่เรียนให้เต็มที่เต็มความสามารถ ไม่มัวโทษสภาพแวดล้อม ผู้สอน เป็นหน้าที่ของผู้เรียน ที่ต้องหาความรู้ วิธีการเรียนรู้เพิ่ม ให้รู้ให้ได้ ทั้งสอบ ทั้งถาม หากไม่รู้ ไม่เข้าใจ ยิ่งสมัยนี้มีความรู้มากมาย หาเองได้ อุปกรณ์ เครื่องมือมีพร้อม ขาดเพียงสติของคนเรียน การอ้างว่าไม่เก่ง ไม่พร้อม ผู้สอนไม่ดี วิชายาก คือความคิด พฤติกรรมของคนไร้สติ จึงทำใหหขาดปัญญา ทำให้ไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญ

การมีสติไม่ใช่อยู่แค่การเข้าเรียน ต้องถามตัวเอง เตือนสติตัวเองเสมอว่า ได้เรียนอะไร ได้รู้อะไร ทำยังไรจึงรู้จริงที่นำไปใช้งานได้ นำไปพัฒนาต่อให้ดีกว่าเดิมได้   

คนทำงาน ต้องเริ่มจาก

รู้หน้าที่ ไม่ว่าตำแหน่งใด

รู้ต้องทำอะไร ให้ใครเป็นผู้ประโยชน์ ใช้งานที่ทำ

รู้ว่าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

รู้ว่าองค์กรจะไปทางไหน

รู้ว่าตนเองจะก้าวหน้าได้อย่างไร ต้องทำอะไร

รู้ว่าการก้าวหน้านั้นต้องพัฒนาความสามารถ เพิ่มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับให้ทันเทคโนโลยี ซึ่งไม่ใช่ใครทำให้ หรือใครให้

รู้ว่าเมื่อเจริญก้าว รับตำแหน่งเพิ่มไม่ใช่ได้รับค่าตอบแทน แต่ต้องรู้มีงานเพิ่ม มีภาระหน้าที่เพิ่ม

รู้ว่าการไม่ปฏิบัติหาน้าที่ให้เหมาะกับตำแหน่ง จะทำให้ลดค่าความสำคัญของตำแหน่ง ทำให้หน่วยงานและองค์กรเสียหาย ทำให้ผู้ประเมินที่รับรองผลการประเมินหมดความน่าเชื่อถือ เพราะประเมินผิด คิดว่าดี มีควสามรู้ มีความสามารถ รับผิดชอบงานที่มอบหมายได้

สติของผู้ทำงานจึงสำคัญทั้งต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อตำแหน่งงาน ต่อเกียรติของตน

สุดท้าย คือสติในการดำรงชีวิต ที่ต้องรู้ตัวว่าทำอย่างไรจึงให้ตนดูดี มีความน่าเชื่อถือ มีเกียรติ ทั้งกิริยา มารยาท การแต่งกาย ผู้ไม่ให้เกียรติตัว อย่าหวังว่าคนอื่นจะให้เกียรติ

หลายคนโกรธ โมโห เมื่อโดนดูถูกทั้งจริง และไม่จริง แต่การดูถูกที่เป็นจริง คือดูถูกตัวเอง เพราะมันจะเป็นจริง เพราะคิดเอง ทำเอง และทำจริง

จะเห็นว่า สติทำให้รู้ตัวว่า เป็นใคร ต้องทำอะไร

การไร้สติ คือการไม่รู้หน้าที่ ไม่ทำหน้าที่ ก็ไม่มีความก้าวหน้า ไม่เจริญ ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่เชื่อ ไม่มีเกียรติ ง่าย ๆ อย่างคนที่รับว่าจะทำโน่น นี่ แล้วไม่ทำ ย่อมไม่มีใครยอมรับนับถือ

การไม่มีสติ คือการไม่ให้เกียรติตัวเอง คือ คนโกหกนั่นเอง ที่สำคัญ คือโกหกตัวที่จะทำแล้วไม่ทำ จึงไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญ      

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กันยายน 2555 15:54 แก้ไข: 18 กันยายน 2555 15:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ