นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1305
comment: 0

การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ

สถาบันการศึกษาคงไม่มีค่าแค่สอนหนังสือ แต่ต้องนำความรู้ เทคโนโลยี ระบบ การบริการ ทำจริงให้ได้

การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ ที่กล่าวในบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/25067

มีค่าหลายอย่าง

ค่าความพึงพอใจ ได้เร็ว ชัดเจน เบ็ดเสร็จ ไม่วุ่นวาย

ค่าใช้จ่าย อย่างกรณีตู้เอทีเอม ที่ประหยัดคน ลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน

ประหยัดการเดินทางของผู้ต้องไปรับบริการ ทั้งเวลา พลังงาน ที่จอดรถ ลดการจารจร คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม

อยากเห็นหน่วยราชการ โดยเฉพาะ ม.อ. จัดบริการเชิงรุก เบ็ดเสร็จแก่บุคลากร นักศึกษา แก่ผู้ปกครอง

แต่ต้องทำให้ง่าย แม่นยำ และไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอน กระชับ ชัดเจน และกระจายสู่หน่วยงานแบบร้านสะดวกซื้อ คือให้ทุกคณะหน่วยงานเป็นสาขา

ไม่ต้องขอเอกสารเพิ่มถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว หรือถ้าต้องการเพิ่มก็บริการเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องให้วิ่งไปมา

ให้บริการตนเองได้ ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง การดูคะแนน ผลการเรียน การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม การรับใบเสร็จ

ความจริง การบริการเหล่านี้ ไม่ใช่ของใหม่ คนส่วนใหญ่เคยได้รับบริการ แต่ไม่มีการนำมาพัฒนาระบบของตนเอง เป็นการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับกอง ระดับผู้บริหาร ที่ไม่เริ่มคิด เริ่มทำ จึงไม่เกิด

ประกันคุณภาพ คะแนนดีอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ หากยังไม่ทำให้เห็นคุณภาพจริง

ยิ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่ต้องเป็นต้นแบบสังคม ต้นแบบวิชาการ ต้นแบบเทคโนโลยี และต้นแบบของการพัฒนาคน

หากยังปรับการใช้เทคโนโลยี วิชาการ ไม่ได้ แล้วจะหวังให้บัณฑิตคิดให้มีคุณภาพใช้งานได้อย่างไร

ทั้งน่าคิด และน่าทำ  

สถาบันการศึกษาคงไม่มีค่าแค่สอนหนังสือ แต่ต้องนำความรู้ เทคโนโลยี ระบบ การบริการ ทำจริงให้ได้

หากทำไม่ได้ แล้วใครจะเชื่อ

คือความท้าทาย ยิ่งประเทศต้องปรับตัว ปรับค่าจ้าง เตรียมตัวเปิดการค้าเสรี ยิ่งต้องปรับกระบวนการ เพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานจริง  

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กันยายน 2555 18:32 แก้ไข: 10 กันยายน 2555 18:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 iHum, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or