นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1138
ความเห็น: 0

ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ

เป้าหมายของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ยังหาค่าไม่ได้ หากยังไม่สามารถนำมาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ เกิดค่า มูลค่าเพิ่ม

การศึกษาสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดี แต่จะมีค่าต้องนำมาใช้ประโยชน์ ทำงานเพิ่มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีการ ตามความรู้ วิธีการตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เรียน

การศึกษาในระดับปริญญาโท จะสอนให้ผู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติม ให้ทันสมัย เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ๆ นั่นคือการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ตามงานวิจัย พัฒนาที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์

สิ่งที่นักศึกษาบัณฑิตศึกต้องทำมาก ๆ คือ การติดตามวารสารวิชาการในสาขาที่จะทำวิจัย/พัฒนา เพราะต้องการให้ทราบว่า วิชาการด้านนั้นก้าวหน้าไปถึงไหน ทั้งความรู้ เทคโนโลยีและวิธีการ ซึ่งผู้เรียนต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี 

เมื่ออ่านแล้ว ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าจะนำมาใช้ประโยชน์อะไร ที่ดีกว่าเดิม และนำไปพิสูจน์ให้ได้ นั่นคือการทำวิจัย หรือพัฒนางาน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ต้องทำวิจัยเป็น คือรู้กระบวนการทำวิจัย/พัฒนางาน

 

สำหรับระดับปริญญาเอก นั้นเป็นการต่อจากปริญญาโท ที่รู้จักการวิธีทำวิจัยแล้ว หากยังไม่รู้ก็คงต้องโทษหลักสูตร ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาว่าให้สำเร็จการศึกษามาได้อย่างไร

การศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องเตรียมตัวเป็นนักวิชาการขั้นสูง ที่พัฒนางานให้ดีขึ้นด้วยการทำวิจัย ที่ต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการคงไม่แตกต่างจากการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสิ่งใหม่ ซึ่งต้องศึกษา ต้องอ่าน ต้องติดตาม ต้องหาความรู้ ต้องพิสูจน์ จึงทำให้การศึกษาระดับปริญญาเอกใช้เวลานานกว่าการศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีความรู้สร้างสรรค์ตลอดเวลา ที่คิด ติดตาม ทำ และพัฒนา

ซึ่งส่วนนี้เป็นเฉพาะเป้าหมายของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ยังหาค่าไม่ได้ หากยังไม่สามารถนำมาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ เกิดค่า มูลค่าเพิ่ม

เป็นอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกอาจมีค่าเพิ่มคะแนนตัวชี้วัด เท่านั้น หาใช่ค่าที่แท้จริงของการศึกษาระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิการศึกษา ไม่

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2555 19:36 แก้ไข: 09 กันยายน 2555 19:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ