นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1466
comment: 2

การใช้ share.psu แนะนำตน

การแนะนำตนโดยผ่านทาง share.psu จึงเป็นการให้ข้อมูลสาขาวิชา ผู้รู้ของบุคลากรของภาควิชา คณะ และงานที่ทำ จะทำ

ช่วง 3-4 ปีที่ผ่าน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับอาจารย์รุ่นใหม่มาทดแทนอาจารย์ที่กำลังทะยอยเกษียณอายุ

อาจารย์รุ่นใหม่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมึความรู้ใหม่ ๆ ที่ศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ จึงควรนำมาขยายให้เป็นที่รู้จัก

โดยเฉพาะขนาดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัจจุบันได้ขยาย มีอาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก จึงยากที่จะรู้จักกันเป็นการส่วนตัว

อาจารย์ บุคลากรใหม่น่าจะทำ คือ นำความรู้ที่ศึกษา วิทยานิพนธ์ที่ทำมา มาบันทึกใน share.psu เพื่อเป็นแนะนำตน คือ แนะนำความรู้ใหม่

 อย่างน้อยทำให้สังคมใน ม.อ. รู้ว่ามีความก้าวหน้าอะไรในแต่ละสาขาวิชา มีผู้มีความรู้ในด้านใด สาขาวิชาใด เพื่อให้เป็นข้อมูลความเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ใช้ประสานหากมีผู้ต้องการทำงานในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีผู้รู้ ซึ่ง share.psu เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกัน อย่างน้อยก็ท้าวแชร์ สมาชิกแชร์ที่เป็นขาประจำ

การแนะนำตนโดยผ่านทาง share.psu จึงเป็นการให้ข้อมูลสาขาวิชา ผู้รู้ของบุคลากรของภาควิชา คณะ และงานที่ทำ จะทำ คือ หนึ่งข้อชักชวนสำหรับอาจารย์ใหม่ที่ติดตามความก้าวหน้าเพื่อต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสุดที่ผ่านมา นอกจากขอความร่วมมือเร่งรัดการสร้างผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   

เราเป็นใคร หาใช่ชื่อตน แต่คือความรู้ ความสามารถ สาขาวิชาการ ที่ต้องแสดงตัวตนให้คนรู้จัก

ความจริงไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ บุคลากรใหม่ ทุกคนน่าจะนำความก้าวหน้า งานที่ตนทำมาแนะนำตนบน share.psu ได้

สมาชิก share.psu หลายคนที่เจิดจ้า จรัสแสงในช่องทางนี้ ซึ่งเข้าข่ายการจัดการความรู้ได้ เช่นกัน

เชิญชวนมาแชร์ แนะนำตน บน share.psu

 

 

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 September 2012 19:09 Modified: 04 September 2012 19:09 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
04 September 2012 20:53
#80244

ชอบ ชอบ บันทึกแบบนี้ชอบที่สุดเลย

อิ...อิ..

ความจริงบุคลากรทุกคนก็แนะนำตนเองผ่าน share นี้ได้นะครับ

ผมก็เห็นด้วยครับว่าควรแนะนำตนเองผ่าน share.psu นี้ในอีก 1 ช่องทาง

เมื่อวานผมไปกินข้าวที่สโมสรอาจารย์ พบอาจารย์ใหม่ที่จบจากอังกฤษ เรียนมาทางสาขาฟิสิกส์ เกี่ยวกับ optic อะไรทำนองนี้ ซึ่งก็มีการถามว่าใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็น่าสนใจเพราะบุคลากรเราเรียนมาในสาขาใหม่ ๆ แปลก ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.40.250
Message:  
Load Editor
   
Cancel or