นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1444
ความเห็น: 0

ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย

เวรกรรมที่คนไทยดูถูกภูมิปัญญาไทย ไปหลงให้ค่ากับของต่างชาติที่อาจสู้ของไทยไม่ได้

ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดสินค้า บริการ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มความสะดวกสบาย ทันสมัย ในการใช้ชีวิต

ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้ ต้องอาศัยความคิดที่แตกต่างกัน จับมาผสมผสานกัน จนเกิดสิ่งใหม่ อย่างสินค้าตระกูล I ตระกูล SS ที่นำเอาเทคโนโลยีหลาย ๆ มาอยู่ในอุปรณ์เดียวกัน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป วิทยุ โทรทัศน์ เกมส์ ฯลฯ จนผู้ใช้ใช้ไม่ทัน ต่อไปคงสามารถสั่งใช้งานด้วยเสียงมากขึ้น มีผู้จินตนาการว่า ต่อไปไม่ต้องสั่ง แค่คิดก็ทำงานตามแล้วคือใช้พลังของจิต ความคิด

ความคิดดี ๆ ที่แตกต่าง เกิดจากการเรียนรู้ สังเกต ฝึกคิดว่าจะนำไปใช้อะไร

  • ปัจจุบัน ความรู้มีมากมาย ต้องศึกษาติดตาม ไม่ใช่แค่เพียงในวิชาชีพ ในหน้าที่ ในสาขา ต้องรู้จริง รู้รอบ รู้หลากหลาย
  • ต้องคิดสู่การใช้จริง ไม่ใช่คิดจากแค่จำจากตำรา
  • ต้องรู้จักแยกแยะความรู้ที่จำเป็น ไม่ใช่แต่เนื้อหามากมาย จนเข้าสู่คำที่เรียกว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ยิ่งรู้ยิ่งจน เพราะเอาแต่รู้ วิ่งตามความรู้ จนลืมใช้งาน

ความจริง คนไทยมีอะไรแยบยลในความคิดที่ประดิษฐ์จากธรรมชาติ เช่น เครื่องแกงต่าง ๆ ที่มีหลากหลายแกง หลายรสชาติ ตำราแพทย์แผนไทยซึ่งมีความแยบยล จนยากที่จะเข้าใจ

ต่เวรกรรมที่คนไทยดูถูกภูมิปัญญาไทย ไปหลงให้ค่ากับของต่างชาติที่อาจสู้ของไทยไม่ได้ อย่างต้มยำกุ้ง แกงมัสมั่น อาหารไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก นอกจากรสชาติดี ยังดีต่อสุขภาพ แต่ยังขาดการความรู้เชิงคุณค่าทางโภชนาการ เชิงสุขภาพ สมุนไพร ว่าแต่ละองค์ประกอบให้อะไรบ้างทางวิทยาศาสตร์ สารอาหาร

คงต้องเป็นโจทย์ของคนไทย ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เน้นความเป็นไทย มากกว่าเทคโนโลยีที่คงยากที่จะสู้ แข่งขันได้ มาเน้นอะไรที่ถูกจริตของคนไทย สร้างค่าความเป็นไทย กันดีกว่า และเป็นโอกาสครัวไทย สู่ครัวโลก ด้วยการเพิ่มค่าภูมิปัญญาไทย ก่อนขยะเทคโนโลยีจะล้นประเทศไทย

หันมาใช้ปัญญา แทนกำลังแรงงาน กันดีกว่าไหม ปัญญายิ่งใช้ ยิ่งพัฒนาไม่มีตกต่ำแน่นอน 

ต้องเริ่มจากความภูมิในความเป็นไทย พัฒนาค่าภูมิปัญญาไทย ที่สามารถสร้างสรรค์คุณค่าสู่ชีวิตจริงยิ่งกว่าเทคโนโลยี 

created: 02 September 2012 17:26 Modified: 02 September 2012 17:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.96.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ