นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1118
ความเห็น: 0

การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ

การทำงานให้มีตัวตน ทำให้คนมีค่า ต้องใช้ความรู้ สติปัญญาทำงาน พัฒนางาน ต้องมีจิตวิญญาณทำให้เกิดประโยชน์จริง

การทำงานให้มีตัวตน มีค่าในการทำงาน ต้องนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้และพัฒนาการทำงาน

ต้องเริ่มตั้งแต่ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้นำความรู้ไปใช้พัฒนางาน โดย

1. ใส่ความรู้ คือใช้ความรู้ที่มีในงานเสมอ ด้วยการทำงานทุกครั้งต้องถามว่า สามารถความรู้ไปเพิ่มค่าการทำงานได้อย่างไร ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทันกาล ทันเทคโนโลยี คือคิดถึงทฤษฎี ความรู้ตลอดเวลา

2. ใส่ทักษะประสบการณ์ คือ เรียนรู้จากงานที่ทำ เช่นคำศัพท์ คำพูด รูปแบบ ให้สื่อสารได้ ภาษาดี มีมาตรฐาน ให้คิดไว้เสมอ ทำงานให้แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน ขัดขวางกานพัฒนางาน

3. ใส่สาระขององค์กร คือต้องเข้าใจ ภาระหน้าที่ ขององค์กร ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนางานขององค์กรได้

4. ใส่กระบวนการ คือ การทำงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กระบวนการประกันคุณภาพ ด้วยการใช้ความจริงให้รู้ตัวเอง รู้เป้าหมาย รู้ทิศทาง รู้ตำแหน่ง รู้คู่แข่ง วางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ ที่เกิดจากข้อมูลความจริง ไม่ใช่ใช้จิตรวิญญาณ ระดมสมอง แล้วสรุปแบบใช้ความรู้สึก ขาดสำนึกทางคุณค่า ความพร้อม จนเป็นแผนเพิ่มภาระมากกว่าพัฒนา แล้วขับเคลื่อนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA พัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนได้ผลจริง ไม่ใช่เปลี่ยนทิศ เปลี่ยนตัวชี้วัดไปเรื่อย ๆ เลี้ยวไป เลี้ยวมา จนหาตัวเองไม่เจอ

การทำงานให้มีตัวตน ทำให้คนมีค่า ต้องใช้ความรู้ สติปัญญาทำงาน พัฒนางาน ต้องมีจิตวิญญาณทำให้เกิดประโยชน์จริง

ตอนไปศึกษาที่ประเทศอเมริกา ได้เห็นกระบวนการของผู้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษาจะไปทำงานในสภาพงานจริง ๆ ก่อนว่านำความรู้ที่เรียนไปใช้ทำงานจริงอย่างไร จนมีประสบการณ์จริงจึงมาเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะสาขาที่ต้องประยุกต์ใช้งาน จึงทำให้เห็นภาพการใช้ความรู้สู่การสร้างค่า เพิ่มประโยชน์ได้ คือต้องรู้จริง ทั้งความรู้ และสถานการณ์การทำงาน

 ดังที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงให้ไว้ “ต้องใจ เข้าถึง จึงพัฒนา”

เช่นเดียวกับ ในยุคสมัยเหมาเจ๋อตุงบริหารประเทศที่สามารถนำลัทธิคอมมูนิสต์มาพัฒนาประเทศอย่างได้ผลกว่าประเทศที่เป็นเจ้าของทฤษฎี ที่ระบุว่า

“ ผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการทำงาน ต้องรู้จักความจริงของสถานการณ์ หากรู้แต่ทฤษฎีจะไม่ให้มาร่วมพัฒนา เพราะจะมาสร้างปัญหาด้วยความอวดรู้ คือรู้ไม่จริงนั่นเอง”      

เรียกง่าย ๆ อย่าทำเป็นอวดรู้ เพราะพัฒนาจริงไม่ได้ และอาจสร้างปัญหา ทำลายปัญญาได้ 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 August 2012 19:50 Modified: 29 August 2012 19:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ