นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1119
comment: 0

เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน

การทำงานแบบเพื่อนร่วมงานยังหมายถึง การให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ที่มีความรู้ความเข้าใจมาก ยิ่งลดภาระ ลดความผิดพลาด เพิ่ประสิทธิภาพความเร็วของการทำงาน คือการเพิ่มงาน

การทำงานที่ดีต้องมีทีมงานที่ดี และการทำงานที่ทำแบบเพื่อนร่วมงานนอกจากเป็นทีมงาน ยังเพิ่มค่างานได้

การทำงานเพิ่มค่า หมายถึงการใช้ทุกอย่างเท่าเดิมแต่มีค่าเพิ่มขึ้น คนจำนวนเท่าเดิม วัสดุอุปกรณ์ เวลาเท่าเดิม

คำว่า เพื่อนร่วมงาน หมายถึงความรู้สึก กระบวนการที่ทำให้ทำงานส่งถึงกัน

หมายถึงมีความรู้ ความสามารถเท่ากัน

หมายถึง ความสามารถทำงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน

หมายถึงความสามารถนำบริการกระจายสู่ผู้รับบริการได้สะดวก

การมีความรู้ ความสามารถในการทำงานเท่ากัน จะช่วยลดความผิดพลาด ให้บริการได้เร็ว ลดเวลาให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเช่นร้านสะดวกซื้อ ตู้เอทีเอ็ม

การทำงานแบบเพื่อนร่วมงานยังหมายถึง การให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ที่มีความรู้ความเข้าใจมาก ยิ่งลดภาระ ลดความผิดพลาด เพิ่ประสิทธิภาพความเร็วของการทำงาน คือการเพิ่มงาน

อย่างอาจารย์ บุคลากรเข้าใจระเบียบการเงินดี จะไม่ผิดพลาด ไม่ต้องแก้ไข ไม่ต้องทำเอกสารใหม่ ทำงานครั้งเดียวเสร็จ ไม่เสียความรู้สึก เสียอารมณ์ทั้งผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ

การคิดว่า ทุกองค์ประกอบเป็นเพื่อนร่วมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ได้ดี สามารถนำไปสู่การเพิ่มค่างาน ลดภาระการทำงาน ลดเวลา ลดความผิดพลาด ลดความรู้สึกไม่ดีได้  

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 สิงหาคม 2555 20:07 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2555 20:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or