นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1058
ความเห็น: 2

การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย)

อย่าไปหลงตามต่างชาติจนลดค่าความเป็นไทย ที่กำลังมีปัญหาที่บ้าสากล นานาชาติ

วิวัฒนาการการเกษตรมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตลอดเวลา

เริ่มจากเกษตรธรรมชาติ ที่เปลี่ยนจากการสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่เก็บมาเป็นอาหาร ปัจจัยสี่ มาเป็นการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

เมื่อมีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงทำเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ใช้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์ปรับปรุง ใช้ปุ๋ย ใช้สารเคมี จนส่งผลต่อสารตกค้าง มีปัญหาต่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม จนเป็นภาระการผลิต จึงเปลี่ยนเป็นเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการ เช่น พันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อสร้างพันธุ์ให้ต้านทานต่อสารเคมี การเกษตรระบบปิดโดยเฉพาะการผลิตสัตว์ คือยุคปัจจุบัน ซึ่งก็ยังคงมีปัญหา เรื่องการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMO ปัญหาเรื่องภูมิต้านทานของการผลิตระบบปิดที่ทำให้ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เพราะสัตว์ที่เลี้ยงในระบบปิดไม่สัมผัสกับธรรมชาติเลย จึงขาดการปรับตัวตามธรรมชาติ

รวมถึงมีกระบวนการเอาเปรียบในระบบการผลิต เช่น ทำลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกจนเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานผิดกฎหมายที่เอาเปรียบแรงงานและแข่งกันว่าราคาถูก เป็นต้น

การเกษตรยุคต่อไปต้องมีลักษณะ

1.  เป็นเกษตรธรรมชาติ

2.  เป็นเกษตรอินทรีย์

3.  เป็นเกษตรเป็นธรรม คือเอาเปรียบในกระบวนการผลิต

4.  เป็นเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แต่ยังต้องการคุณภาพ ความปลอดภัยของผลผลิต การผลิต มีคุณค่าทางโภชนาการ

อย่างไรก็ตาม การเกษตรดังกล่าวจะมีผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงเท่านั้นที่ยอมจ่ายในราคาสูง ส่วนคนทั่วไปยังไม่สามารถตอบสนองในราคาที่สูงได้

ดังนั้น การเกษตรยุคต่อไปจึงต้องเลือกตลาด ว่าจะผลิตน้อยตามผู้บริโภคกลุ่มที่พร้อมจ่าย หรือตลาดทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความสามารถผลิตอาหาร สมควรที่ต้องยกระดับการผลิต เพื่อยกราคา เพื่อยกค่าครองชีพ ให้สูงขึ้น เพื่อไม่ต้องแย่งชิงกับประเทศที่ได้เปรียบด้านค่าแรง

  • การเกษตรของไทยต้องเป็นระบบจัดการให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
  • ต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ  
  • ต้องจัดการน้ำและสภาพแวดล้อม
  • ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานการผลิต และความเป็นอยู่
  • ต้องเป็นการเกษตรที่ยั่งยืน

ซึ่งการเกษตรดังกล่าวต้องไม่กังวลเรื่องการเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ แต่ต้องสร้างความมั่นคง ยั่งยืน คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม คือเกษตรสร้างค่าและคุณ

ต้องดึงมูลค่าตามคุณค่า ตามภูมิปัญญาที่ไทยมีอยู่ในด้านอาหาร ด้านสมุนไพร เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ดี

ต้องใช้ฐานวิทยาศาสตร์มาอธิบาย สร้างมูลค่าตามคุณค่า

คือความท้าทายการเกษตรไทยที่ต้องปรับเปลี่ยนความคิด วัฒนธรรมการผลิตมาก เป็นการผลิตสร้างมูลค่า คุณค่า มาตรฐาน และความเป็นไทย ซึ่งได้รับการยอมรับอยู่แล้ว

อย่าไปหลงตามต่างชาติจนลดค่าความเป็นไทย ที่กำลังมีปัญหาที่บ้าสากล นานาชาติ จนลืมว่าไทยก็เป็นหนึ่งในนานาชาติที่ต้องเชิดชูและรักษาค่าให้คงอยู่ต่อไป  

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 August 2012 19:33 Modified: 28 August 2012 13:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pai, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
saowanit [IP: 171.6.170.130]
28 สิงหาคม 2555 12:41
#80034

like ค่ะ ช่วยๆกันเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เริ่มที่นักศึกษาของเราก่อน ให้เขาได้มีโอกาสคิดเป็นทำเป็นให้ได้แสดงความคิดเห็นมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเกษตรที่เขายังมีความคิดว่าไม่เห็นต้องเรียนมากเพราะพ่อแม่ปู่ย่าก็ทำเกษตรได้ เขาไม่คิดว่าที่เรียนนี้จะช่วยยกระดับการเกษตรให้ดีขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอย่างมาก

ป้า saowanit ขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.96.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ