นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1221
ความเห็น: 0

โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เนื้อหาสาระของระบบโลจิสติก จึงเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ต้องมีข้อมูล มีความรู้ มิฉะนั้น จะเกิดปัญหาต่อการค้าขายเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าเกษตรแค่ใช้เวลาเพิ่ม จะส่งผลกระทบมากมาย

การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน สินค้าเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่มีการขนส่งที่ต้องเข้าใจ โดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุสั้น เน่าเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้

โลจิสติกจึงเป็นส่วนสำคัญ เพราะคุณภาพสินค้าเกษตรต้องใหม่ สด จากวันที่เก็บเกี่ยว หากไว้นานเกินไป คุณภาพย่อมลด สูญเสียคุณภาพ สูญเสียน้ำหนัก สุดท้ายอาจเน่าเสีย

โลจิสติกนั้นประกอบด้วยเส้นทาง ระยะทาง ที่นำไปสู่ความยาวนานของการขนส่ง ที่มีทั้งทางรถ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ซึ่งทำให้มีราคา/เวลาการขนส่งต่างกันไป

ยังรวมถึงกฎ ระเบียบจราจร อย่างในลาว เวียตนาม ที่กำหนดความเร็วรถยนต์ในเมืองไม่เกิน 60 กม./ชม. นอกเมือง 80 กม./ชม. จึงทำให้ต้องใช้เวลาการเดินทางมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีมาตรการการตรวจสอบ ระบบ ระเบียบทางการค้า ของแต่ละประเทศ ที่ยังเป็นอุปสรรคของการขนส่งอีกด้วย

ดังนั้น เนื้อหาสาระของระบบโลจิสติก จึงเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ต้องมีข้อมูล มีความรู้ มิฉะนั้น จะเกิดปัญหาต่อการค้าขายเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าเกษตรแค่ใช้เวลาเพิ่ม จะส่งผลกระทบมากมาย

จึงต้องเริ่มวางระบบ จัดความรู้ ข้อมูล เส้นทาง ระบบระเบียบการจราจร ระบบระเบียบการส่งออก นำเข้า รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี

เช่น ประเทศลาว กัมพูชา ไม่นิยมไก่และสัตว์ที่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรม แต่นิยมไก่และสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ เช่นไก่บ้าน รวมถึงค่านิยมของคนที่เป็นแรงงานที่ในวันสำคัญ ๆ จะไม่มีแรงงานในการทำงานด้วย

เป็นส่วนสำคัญที่ต้องเตรียมการ ต้องเรียนรู้ ในการเข้าสู่เสรีการค้าอาเซียน  

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 สิงหาคม 2555 20:13 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2555 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ