นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1907
ความเห็น: 1

การต่ออายุราชการ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา/คณะต้นสังกัด

เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรในสายอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีการให้ต่ออายุราชการอาจารย์จากเกษียณอายุที่อายุ 60 ปี เป็นให้คงสถานะเป็นข้าราชการต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งได้ผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ต่อได้ทุกคน  

การต่ออายุราชการของอาจารย์นั้น ผู้ที่สามารถต่ออายุราชการได้

  • ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
  • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
  • ต้องมีผลงานการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ของ สกอ.
  • ต้องมีข้อตกลงว่าต้องทำงานวิจัยต่อเนื่องเมื่อต่ออายุราชการแล้ว
  • ต้องมีสุขภาพแข็งแร

 

ส่วนนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น คือต้องเป็นทำงานอย่างขยันขันแข็งในด้านการวิจัยต้องก่อนและหลังการต่ออายุราชการ และไม่เป็ภาระด้านสุขภาพที่ต้องมีการยืนยันของแพทย์

ส่วนสำคัญต่อมา คือ ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา/คณะต้นสังกัด คนเก่งแต่เพื่อนร่วมงานรับไม่ได้ ก็หมดสิทธิต่ออายุราชการ

ส่วนสุดท้ายคือ เจ้าตัวประสงค์จะต่ออายุหรือไม่ ซึ่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติจำนวนไม่น้อยไม่ประสงค์จะต่ออายุราชการ แต่ยินดีมาช่วยงานเฉพาะเรื่อง ๆ ไป อาจเบื่อระบบราชการที่ต้องทำ ต้องรายข้อตกลง ระบบธุรการมากมาย

ข้อกำหนดอีกอย่าง คือ ผู้ต่ออายุราชการต้องทำหน้าที่อาจารย์เต็มตัว ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริหารได้ไม่ว่าตำแหน่งใด ๆ คือ ขาดเฉพาะอาจารย์ ไม่ใช่ผู้บริหาร

ดังนั้น การต่ออายุราชการ

  • ต้องพร้อมด้านการวิจัย ทั้งด้านวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และการทำงาน
  • ต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด
  • ต้องเป็นความประสงค์ของตัวเองที่รับเงื่อนไขของงานในช่วงต่ออายุราชการได้

 

อาจมีคำถามว่า ถ้าไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้จะทำอย่างไร คงต้องดูที่เจตนาว่าทำไม่ได้เพราะอะไร หากไม่มีเจตนาคงไม่มีปัญหาอะไร เช่น ผลงานวิจัยไม่ออกตามกำหนด ด้วยสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ หรือกำลังดำเนินการ แต่หากเป็นการทำโดยเจตนาคงมีการตักเตือน และให้ออกจากราชการได้เช่นกันหากผิดข้อตกลง     

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2555 19:39 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2555 19:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ในที่ประชุมของภาควิชา มีการลงคะแนน (ลับ) เห็นชอบ/ ไม่เห็นชอบให้มีการต่ออายุราชการอีก ๕ ปี ระดับรองศาสตราจารย์ (ตรวจสอบเงื่อนไขตามเกณฑ์แล้ว) ที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้ ๑ ท่าน

คนเก่ง แต่หากทำงานเป็นทีมไม่ได้ก็ไม่มีใครต้องการ

เราเอง

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ