นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1108
comment: 0

พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน

โรคเสพติดความช่วยเหลือ อาการคือ เมื่อไม่มีความช่วยเหลือจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น

ชุมชนคือแหล่งที่อยู่ที่มีทั้งคน ทั้งทัรพยากร ทั้งสภาพแวดล้อม

เดิมชุมชนพัฒนาจากภายในชุมชนเอง จากผู้นำที่ได้รับการยอมรับนับถือ จากความคิดพัฒนาความรู้ที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชุมชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการป้องกันตนเอง ดูแลตนเอง ที่เป็นการพัฒนาจากภายใน

ยุคสมัยถัดมา มีการพัฒนาจากผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ภายนอก ที่ไปเรียนรู้จากที่อื่น นำความรู้มาถ่ายทอดให้ ให้ฟรี แถมอาหารการกิน พาดูงาน บางโครงการให้เงินทุนกู้ยืม จนสุดท้ายเป็นโครงการทางการเมืองที่ได้รับความช่วยเหลือจากนักการเมือง

ผลทำให้ชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากพึ่งตนเองเป็นพึ่งผู้แทน พึ่งทางการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เพราะไม่ยอมช่วยเหลือกันเอง ขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเอง

เรียกว่าสิ่งที่ได้ไม่ยั่งยืนเพราะไม่ได้เกิดจากความคิดความรู้ภายใน เปรียบเหมือนเด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยการให้ ทำให้ เรียนแต่ความรู้ แยกการเรียนรู้จากชีวิตจริง สุดท้ายคือทำสิ่งที่จำเป็นในชีวิตไม่ได้ จึงเป็นการติดความรู้แต่ไม่มีปัญญา ที่ดูแลตัวเองไม่ได้

เป็นโรคเสพติดความช่วยเหลือ อาการคือ เมื่อไม่มีความช่วยเหลือจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ประท้วง ปิดถนน เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือ บางกรณีเข้าข่าย กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ที่อยากความช่วยเหลือจนตาลาย อารมณ์ร้ายที่ทำร้ายได้ทุกอย่าง

ความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ชุมชน แต่ผิดที่กระบวนการพัฒนาชุมชนที่คิดแทนเหมือนป้อนยาเสพติด จนคิดไม่เป็นเพราะมีคนคิดแทนด้วยมิติของตนเองที่ไม่สร้างจิตวิญญาณของชุมชน

การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต้องให้ชุมชนคิดเอง ทำเอง มีบทเรียนเอง ล้มเอง ลุกเอง ติดกระบวนการคิด แก้ปัญหา พัฒนาแข่งขันเอง เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์และสภาวะการณ์ คือ สร้างความเข้มแข็ง คือการติดปัญญาให้ชุมชน

การติดปัญญาให้ชุมชนเป็นกระบวนการที่ยากกว่า กระบวนการที่นักวิชาการ นักพัฒนาทำเพียงอบรม ให้ความรู้ ด้วยการคิดแทน ด้วยการเอาสมองตนเองไปใส่ชุมชน เมื่อหมดโครงการจึงทำให้สมองชุมชนหายไป

การติดปัญญาให้ชุมชน จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนา นักวิชาการ ต้องคิดในมิติของชุมชน ไม่ใช่คิดแค่มิติของตน ด้วยการเปลี่ยนตนเองเป็นคนในชุมชนก่อนไปพัฒนาชุมชน ทำได้เมื่อไรจึงคิดไปพัฒนาชุมชน

การติดปัญญาให้ชุมชน คือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

การให้ความรู้แก่ชุมชนด้วยการยัดเยียด คือการสร้างความอ่อนแอให้ชุมชน คือการทำร้ายชุมชน คือการให้ชุมชนหมดสมรรถนะของตน จะเรียกว่า พัฒนา ได้อย่างไร ??? 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 สิงหาคม 2555 18:29 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2555 18:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.254.197
Message:  
Load Editor
   
Cancel or