นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1657
ความเห็น: 2

มะลิคืนถิ่น ปี 2555

ขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนที่ได้แสดงความสามารถ สร้างความมั่นใจในความเป็นบัณฑิตอย่างสมภาคภูมิกับเกียรติ ศักดิ์ศรีและค่าแห่งปริญญาบัตร

เมื่อ 11 ส.ค. 2555 เป็นวันที่ชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าที่มีศิษย์เก่ามาร่วมจำนวนมากครั้งหนึ่ง

มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี

ในงานมีคณาจารย์ไปร่วมจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะ ผศ.ดร. เจือ สุทธิวนิช ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะ ท่าน สว. รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตคณบดี และอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ อดีตคณบดี อีกท่านหนึ่ง รวมถึง รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ ผศ.ฉลอง มณีกุล ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รวมถึงอาจารย์และหัวหน้าภาควิชาที่เป็นศิษย์เก่าจำนวนหนึ่ง

อาจารย์หลายท่านไปร่วมงานไม่ได้ คงติดงานเกษตรภาคใต้ที่ต้องดูแลรับผิดชอบในการจัดงาน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2518 ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 31 รุ่น มีศิษย์ประมาณ 6000 กว่าคน

ในฐานะอาจารย์ นอกจากวันที่ได้เห็นลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาเป็นวันที่มีความยินดีและภาคภูมิใจ และมีความยินดี ภาคภูมิใจยิ่งกว่า ที่ได้เห็นศิษย์เก่าเจริญ ก้าวหน้า เติบโต ในหน้าที่การงาน ในชีวิต แสดงความสามารถในความเป็นบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ มีความผูกพัน สามัคคีกันระหว่างรุ่น  

ขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนที่ได้แสดงความสามารถ สร้างความมั่นใจในความเป็นบัณฑิตอย่างสมภาคภูมิกับเกียรติ ศักดิ์ศรีและค่าแห่งปริญญาบัตร

ขอให้ทุกคนประสบความสุข เจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงาน และชีวิต ประกอบความดี สร้างประโยชน์ตามปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัย และ ช่วยกันสร้างคุณค่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามค่านิยม “ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน” ให้ยิ่งใหญ่ต่อไป

ขอมะลิทุกช่อ ทุกดอก บานสะพรั่ง ผลิดอก ออกผล งามสง่า อย่างมีคุณค่าต่อเนื่องกันตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี ร่วมกันของเรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มะลิคืนถิ่น ปี 2555 ประวัติอีกหน้าของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 สิงหาคม 2555 16:49 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2555 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สามีหนู ก็เป็นหนึ่งในมะลิคืนถิ่นเหมือนกันค่ะ

คุณรัตติยา เขียวแป้น

ยินดีครับกับสะไภ้ของมะลิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ