นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1522
ความเห็น: 0

งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง

การใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของที่มา

ส่วนงบประมาณรายได้ที่เก็บมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเงินบำรุงมหาวิทยาลัย เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลสถานที่ ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ถนนหนทาง ต่าง ๆ

ส่วนค่าหน่วยกิตเป็นเงินมาเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะของคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ตามภาระงานการจัดการเรียนการสอน

เช่น วิชาที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ ที่เป็นวิชาที่นักศึกษาทุกคณะลงเรียน ค่าหน่วยกิตจะถูกจัดสรรไปยังคณะที่เป็นเจ้าของรหัสวิชาตามจำนวนนักศึกาที่ลงทะเบียนเรียน และเงินรายได้หลักจากค่าลงทะเบียนได้จากนักศึกษาปริญญาตรี

ส่วนนักศึกษาปริญญาโท-เอก มักจะมีรายได้น้อยแต่มีรายจ่ายสูงกว่า จึงเป็นรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ยกเว้นหลักสูตรที่มีผู้เรียนจำนวนมาก เช่นแผนที่ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ที่เรียกว่า หลักสูตรแผน ข

จะเห็นว่า งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องนำไปสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การนำเงินรายได้ไปใช้ในภารกิจอื่นจึงไม่เป็นการถูกต้อง เช่น การอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ การให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก

การที่มหาวิทยาลัยนำเงินรายได้ไปดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างงานที่เป็นรายได้กลับคืนมาในอนาคต ต้องวิจัยให้เกิดมูลค่า เกิดประโยชน์เกิดรายได้ เรียกว่า ยืมไปลงทุน

ส่วนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาก็ต้องสร้างค่าด้วยการช่วยทำงาน เช่นช่วยสอนที่นอกจากจะลดภาระงาน เสริมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ยังต้องช่วยทำวิจัยให้เกิดผลมีค่าด้วย ที่สำคัญต้องตั้งใจศึกษาให้จบโดยเร็ว เพราะการเรียนโดยใช้เวลานาน จะเกิดค่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากทุนที่ได้รับ เสียพื้นที่ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพิ่มภาระของอาจารย์แทนที่จะให้คนอื่นมาเรียน  

ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของที่มา

ในงบประมาณแผ่นดินนั้นมีกำกับไว้ชัดเจน ว่าส่วนใดใช้ทำอะไร เงินเดือน ค่าจ้าง ก่อสร้าง จัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ บริการทางการแพทย์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้รับงบดำเนินการ คือ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุลดลงทุกปี รวมถึงการลดอัตรากำลัง โดยเฉพาะระดับแรงงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุแล้วไม่มีตำแหน่งคืนมาให้ รวมถึงธุรการก็ลดลง จึงเป็นภาระของงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใน่สวนการใช้จ่ายเงินรายได้

  • ต้องใช้จ่ายให้เกิดรายได้ให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ใช้จ่ายให้เป็นรายจ่าย ต้องทำให้เกิดความมั่นคงในอนาคตทางการเงิน 
  • ต้องทำวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ได้ ความจริง การทำวิจัยไม่เฉพาะจากงบเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดินก็ถูกเรียกร้องให้ต้องนำไปใช้ประโยชน์จริง สร้างรายได้ให้ประเทศด้วยเช่นกัน แน่นอนต้องไม่ใช่ การตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีแต่ค่าใช้จ่าย ทั้งการทำ ทั้งการเผยแพร่ รวมทั้งการนำมาใช้ หากเป็นการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อมากมาย

การทราบที่มาของงบประมาณ ก็หวังว่าจะได้ช่วยกันคิด ใช้ให้คุ้มค่า มีอนาคต ทั้งต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2555 20:14 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2555 20:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ