นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2116
ความเห็น: 2

ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข

คนจะไร้ค่า เมื่อเอาภาระไปให้คนอื่น หลอกคนอื่น หลอกตัวเอง คือไม่ทำหน้าที่ของตน

การทำงาน เป็นส่วนผสมของขั้นตอนต่าง ๆ จนเป็นผลงาน เกิดความสำเร็จ และการทำงานส่วนใหญ่มีหลายขั้นตอน ที่สำคัญมีหลายคนทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งบางขั้นตอนยังมีคนหลายคนช่วยกันทำ

งานแต่ละงานมีการออกแบบมาอย่างดี ว่ามีใครทำอะไรบ้าง คนทำต้องมีความรู้ความสามารถอะไร จึงออกมาเป็นตำแหน่งงาน และหาคนมาทำงานตามตำแหน่งต่าง ๆ

การหาคนมาทำงาน ก็คัดเลือกอย่างดี มีการทดสอบหลายขั้นตอน มีการตกลงกันว่าต้องทำอะไร

ดูแล้วการทำงาน น่าจะมีความสุข เพราะมีการออกแบบงาน คัดเลือกคนทำงานที่สอดคล้องกับงาน แต่หลาย ๆ งาน หลาย ๆ หน่วยงาน คนทำงานกลับไม่มีความสุข

การทำงานไม่มีความสุข เกิดจากความไม่จริงใจ หรือหลอก

- หลอกว่า มาสมัครงานเพราะต้องการมาทำงาน แต่ทำ ๆ ไป กลับไม่ทำตามหน้าที่ ตามที่สัญญาไว้ตอนสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

-หลอกว่าจะพัฒนางานให้ก้าวหน้า ให้ดีขึ้น ก็อาจจริงในช่วงแรก ๆ แต่พอนาน ๆ ไป ก็ทำงานแบบเดิม ๆ ไม่เคยหาความรู้เพิ่ม ไม่เคยพัฒนาวิธีการทำงานขึ้นมาใหม่

-หลอกว่าไปเข้าฝึกอบรมความรู้ กลับหนีการเรียนรู้ อ้างมีงานค้างต้องกลับมาทำ อ้างว่าวิทยากรบรรยายไม่รู้เรื่อง

- หลอกว่า ไปฝึกอบรม เขียนในประวัติ ในรายงานการพัฒนาตน แต่ไม่เคยนำความรู้มาใช้งาน

 - หลอกว่าทำงานไม่ทัน ก็เห็นมาทำงานสาย ไม่ทันไรก็พักเที่ยง กว่าจะเข้างานก็บ่าย ๆ รับกลับบ้านอ้างว่ารถติด บ้านไกล ลูกรอ

- หลอกว่าต้องการพัฒนา แต่ไม่เคยสร้างผลงานตามหลักเกณฑ์

การทำงานไม่ปฏิบัติตามสัญญา ตามหน้าที่ ตามข้อตกลง จึงเกิดปัญหาในผลการดำเนินการ กระทบการทำงานของแต่ละส่วน แต่ละคน จึงโทษกันไป-มา เป็นที่มาของการทำงานไม่มีความสุข

การทำงานให้ความสุขต้องแก้ที่ตนเองก่อน ด้วย

 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทำงานเต็มที่เต็มหน้าที่ ต้องช่วยเสริมเติมกันให้งานสำเร็จ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่นำไปสู่ความสุข

2. พัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทั้งกระบวนการทำงาน และการสร้างผลงาน เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจ และนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้า คนที่มีผลงาน มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน จะเป็นคนที่มีความสุขในการทำงาน

3. การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การมีความสุขของคนอีกอย่าง คือ การได้ช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งมักจำได้รับการยอมรับ ได้รับคำชม

ผู้ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน เพราะบกพร่องในคำมั่นสัญญาของตน บกพร่องในหน้าที่ตน ทั้งหน้าที่งาน และพัฒนาตน จึงส่งผลต่องาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน

ความสุขในการทำงานเกิดได้ไม่ยาก ด้วยการทำตามหน้าที่ ตามสัญญา และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ มีประโยชน์ มีค่าด้วยการช่วยเหลือกันในการทำงาน ที่สำคัญ ต้องมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ และเชื่อในคุณค่าของตนว่าตนมีค่าจึงช่วยผู้อื่นได้

คนจะไร้ค่า เมื่อเอาภาระไปให้คนอื่น หลอกคนอื่น หลอกตัวเอง คือไม่ทำหน้าที่ของตน เป็นเหตุของการไม่มีความสุขในที่ทำงาน

มาทำงานให้เป็นผล ทำตนให้มีค่า ด้วยการทำหน้าที่ตน ช่วยคนร่วมทำงานและบริการผู้มารับบริการ จะส่งผลเป็นสุขในการทำงาน  

created: 05 August 2012 18:57 Modified: 05 August 2012 18:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 "พอเพียง", Ico24 Baby, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

นั่นซิคะ ก็สงสัยอยู่ว่าทำไม 5555 ไม่ใช่แระ

มาหา ข้อคิด ปรับใช้กับชีวิตเพิ่ม รู้สึกว่า มีคนบอกว่า หัวเอียงไปมากแล้ว

(ขวาสุด ซ้ายสุด ซะบ่อย)....ต้องกลับมา ทำหัวตรงได้แล้ว

จะไม่เป็นคนไร้ค่า ค่ะ...สัญญา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.75.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ