นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1432
ความเห็น: 0

KM แบบนำเข้า

นำความรู้จากภายนอก มาเติมประสบการณ์ภายใน และนำไปพัฒนางาน แล้วจัดทำบันทึกเป็นความรู้

ความรู้คือพื้นฐานของการทำงาน เพราะไม่มีความรู้ หรือไม่รู้ไม่สามารถทำงาน ความรู้จึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต

สมัยก่อนการหาความรู้ต้องเรียนรู้เองจากธรรมชาติ เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ โดยเฉพาะมนุษย์ จากปัจจัยพื้นฐาน คืออาหารที่มาจากธรรมชาติ เก็บพืชผัก ผลไม้ ล่าสัตว์มาเป็นอาหาร จนเรียนรู้ว่า เพาะปลูกพืชได้ เลี้ยงสัตว์ได้ คือการดูแลผลิตอาหาร

จนมาถึงการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิเคราะห์ วิจัย ถ่ายความรู้ ขยายไปสู่การผลิต ที่ทำให้มีการบันทึกความรู้เป็น explicit knowledge

แต่ยังมีความรู้จากประสบการณ์ทำงานที่ได้ผลดี ที่เรียกว่า tacit knowledge อีกมาก จึงเกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือ KM ที่มีการจดบันทึกความรู้ในตัวคน เป็นความรู้ในบันทึก

จากการประเมินเลื่อนระดับของลูกจ้างประจำ เพื่อขยายเพดานเงินเดือนโดยใช้ประสบการณ์เป็นเกณฑ์การประเมิน ที่ผ่านมาได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้มีการจัดทำบันทึกความรู้จากประสบการณ์ หรือความรู้ในตัวคน เป็นตัวยืนยันความมีประสบการณ์ในการประเมิน ทำให้มีสิ่งที่ได้มากกว่ากระบวนการประเมิน คือ

  1. บันทึกความรู้ไว้ใช้เป็นคู่มือการทำงานของคนรุ่นต่อไป
  2. องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บไว้เป็นระบบ เพื่อนำไปใช้งานและพัฒนาให้ดีขึ้น
  3. เป็นหลักฐานแสดงถึงความมีประสบการณ์ของผู้ถูกประเมิน ที่เป็นความอันเกิดจากประสบการณ์การทำงาน พัฒนางานจนสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี

แต่วันนี้ มีการประเมินลูกจ้างประจำที่มีประสบการณ์และความสามารถ แต่เนื่องจากมีงานที่ยังต้องการการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ต้องการความรู้ประสบการณ์จากภายนอกเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนางาน

จึงกำหนดให้ผู้ถูกประเมินไปศึกษา หาความรู้จากหน่วยงานที่ทำงานลักษณะเดียวกันเพื่อนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาการทำงาน จึงเรียกว่า เป็นนำเข้าความรู้เพื่อนำมาจัดการใช้ประโยชน์ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้รับการประเมินมารวมกับความรู้จากภายนอก ทำให้เรียก การจัดการความรู้ แบบนี้ว่า การจัดการความรู้แบบนำเข้า หรือ KM แบบนำเข้า คือการนำความรู้จากภายนอก มาเติมประสบการณ์ภายใน และนำไปพัฒนางาน แล้วจัดทำบันทึกเป็นความรู้เพื่อใช้งานต่อไป 

 

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 August 2012 19:29 Modified: 01 August 2012 19:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ