นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1781
ความเห็น: 0

ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ

อาจารย์ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย และความเป็นอาจารย์ต้องแสดงบทบาทก่อน

ถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน

ในฐานะอาจารย์ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย และความเป็นอาจารย์ต้องแสดงบทบาทก่อน

ด้วยการแจ้งข้อมูล ข้อตกลง กำหนดเวลา กติกาต่าง ๆ ว่า นักศึกษาต้องทำอะไร อย่างไร ไม่ใช่แค่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ แล้วถูกโทรมาตอนลงทะเบียนวันสุดท้าย ยื่นคำร้องวันสุดท้าย และบ่นว่า ต่อว่านักศึกษา หรือฝากเพื่อนไปต่อว่า แน่นอนใครเป็นนักศึกษาคงไม่กล้ามาหา จนกว่าถึงความจำเป็นจริง ๆ

การแจ้งนักศึกษาเรื่องการปฏิบัติต่อกัน คิดว่านักศึกษาคงสามารถปฏิบัติตาม สร้างความสัมพันธ์ที่ควรเป็น โดยปกติ เด็กจะกลัวผู้ใหญ่อยู่แล้ว หากไม่บอกกล่าวส่วนมากจะไม่กล้ามาหา มารบกวนอาจารย์ ทั้ง ๆ ที่เป็นลูกค้า เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องเรียกร้องสิทธิ

นักศึกษาต้องทำความเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของอาจารย์ที่ปรึกษา อย่าแค่ฟังจากรุ่นพี่ที่เคยมีความเข้าใจผิด ความเข้าใจที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตน แล

ต้องใช้อาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อตนในฐานะผู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องเรียนรู้จักอุปนิสัย พฤติกรรมการทำงาน จะได้รู้ว่า มาหาอย่างไรจึงได้ผล

ฝึกกระบวนการนัดหมายที่ดี โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องแสดงถึงความรับผิดชอบ ไม่ทำตัวแบบเด็ก ๆ ที่ไม่รู้จักบทบาทและหน้าที่ อย่าลืมว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียน การศึกษาเพื่อเตรียมตัวไปเป็นผู้ใหญ่ คนทำงานจริง

การแสดงบทบาทที่ดี ที่ถูกต้อง ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่ออาจารย์และผู้พบเห็น ที่นำไปสู่คำรับรองที่ดีเป็นต้นทุนของตัวเอง ซึ่งผู้ได้ประโยชน์ตรงคือ นักศึกษาเอง หาใช่อาจารย์ แล้วทำไมถึงไม่น่าทำ

จะเห็นว่า แม้อาจารย์ยังไม่ทำ นักศึกษาควรต้องทำเพราะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

การไปกลัว ตำหนิติเตียน ผู้เสียประโยชน์คือ นักศึกษานั่นเอง เสียทั้งเงิน ทั้งเวลา ประโยชน์ ประสบการณ์ โดยเฉพาะความน่าเชื่อและเกียรติของตน ของนักศึกษาและของความเป็นบัณฑิต ในอนาคต 

 

created: 31 July 2012 19:12 Modified: 31 July 2012 19:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ