นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1701
ความเห็น: 0

ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่

อาจารย์มหาวิทยาลัย ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามบทบาทและหน้าที่ที่คาดหวัง

การเป็นนักศึกษาต้องมีอาจารย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษา ดูแลการเรียน ให้คำแนะนำทางวิชาการ วิชาชีพในสาขาที่เรียน ดียิ่งขึ้นคือการแนะนำ ดูแลด้านความเป็นอยู่ ส่งเสริมให้นักศึกษาเรื่องการเรียนเพื่อความสำเร็จในการเรียนและในชีวิต

และในความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามบทบาทและหน้าที่ที่คาดหวังและมอบหมาย คือ ให้คำปรึกษาทางวิชาการ หลักสูตร วิชาเรียน ควบคุมนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบการศึกษา แนะนำ/อนุญาตการลงทะเบียนเรียน การยื่นคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายใหดูแลนักศึกษาตามคำสั่ง

ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์ รู้จักกัน ทั้งในเรื่องหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคน แต่ละฝ่าย

  • อาจารย์ต้องติดตามข้อมูลของนักศึกษา ในด้านการเรียน การศึกษา 
  • ต้องทราบความสามารถความถนัดของนักศึกษาในความดูแลแต่ละคน 
  • ต้องทราบปัญหาค่าใช้จ่าย และครอบครัว เพื่อใช้สำหรับการแนะนำ เช่น สนับสนุนให้ขอทุนการศึกษา หรือให้งานทำเพื่อให้มีรายได้บ้าง

นักศึกษาเอง หากต้องการได้รับประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ก็เข้าปรึกษา รับทราบ รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาของตน ให้ข้อมูล แจ้งปัญหา

คือแต่ละฝ่ายต้องทำหน้าที่และบทบาทของตนให้ดี ที่อาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากยังละเลยหน้าที่อันสำคัญของตน 

 

created: 31 July 2012 18:23 Modified: 31 July 2012 18:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ