นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1790
ความเห็น: 0

การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง

ผู้รับเข้าใจตรงกับที่สื่อสารไป ทำได้ ใช้ได้ตรงกัน มาตรฐานเดียวกัน

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ การสื่อสารในองค์กร เพราะหากสื่อสารแค่รับรู้ แต่ไม่เข้าใจย่อมไม่เกิดผลในการปฏิบัติ

การสื่อสารในองค์กรที่สำคัญ คือการสื่อสารให้สามารถปฏิบัติตามได้ โดยเฉพาะ กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการทำงาน ที่ทำให้บุคลากรในตำแหน่งเดียวกันทำงานได้เหมือนกัน ทำแทนกันได้ ทำให้มีผู้บริการเพิ่มขึ้น ในแนวราบ

  แต่ในการทำงานยังทำในแนวตั้ง คือ ทำงานซ้ำซ้อนจากคณะ ก็มีระดับต้นกับหัวหน้า ถึงระดับมหาวิทยาลัยก็มีขั้นต้นละหัวหน้า อีก 2-3 ชั้น เป็นการทำงานแบบเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่เดียวกัน เหตุเพราะความเข้าใจต่างกัน จึงมีข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำลดประสิทธิภาพ

ปัญหาของการสื่อสาร มักทำแบบง่าย ๆ คือ กฎ ระเบียบ กระจายออกไปให้อ่านและตีความกันเอง

สิ่งที่แปลกใจมาก ๆ กับประเทศไทย คือ ภาษาราชการที่คนทำราชการมักไม่เข้าใจ และเข้าใจต่างกัน มากไปกว่านั้น คือเข้าใจผิด ทำผิด แล้วมีความผิด จึงไม่มีใครกล้าตีความ ต้องสอบถาม และมักบริหารระเบียบมากกว่า เป้าหมายเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลายครั้ง เมื่อถามถึงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ คำตอบที่ได้คือ ได้แจ้งไปแล้ว ได้เวียนไปแล้ว ได้ขึ้นเว็บแล้ว โดยไม่มีการติดว่า สื่อสารได้ผลหรือไม่ และผลที่ปรากฎคือสื่อสารไม่ได้ผล เพราะคนปลายทางเป้าหมายไม่รู้ ทำไม่ถูก ต้องคอยสอบถาม ทำให้เสียเวลาการทำงาน คือเวลาหมดไป แต่งานไม่เกิด ทำให้ใช้กำลังคนมาก ขึ้น แต่ผลิตภาพไม่เกิด

คำถามที่สำคัญของการทำระบบประกันคุณภาพแบบ TQA คือ ทราบได้อย่างไรว่า การสื่อสารได้ผล ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ส่งหนังสือไป แลัวได้รับ ขึ้นเว็บแล้วไปอ่านเอง ตีความเอง แต่หมายถึง ผู้รับเข้าใจตรงกับที่สื่อสารไป ทำได้ ใช้ได้ตรงกัน มาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่างของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ ภาคเอกชน ที่ทุกสาขาให้บริการลูกค้าได้เหมือนกัน มาตรฐานเดียวกัน        

  • การสื่อสารที่ต้องการประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้วแต่ผู้รับ ผู้ออกแบบ ที่ต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ชัดเจนในประเด็นของเนื้อหา ต้องรู้จะสื่อสารอย่างไรในองค์กรจึงทำให้ทุกคนในตำแนห่งงานเดียวกันเข้าใจ ใช้ได้ถูกต้องตรงกัน มาตรฐานเดียวกัน 
  • ต้องมีระบบการตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  • ต้องคิดเสมอว่า บุคลากรทุกคนต้องเป็นทีมเดียวกัน ต้องรู้และเข้าใจ ใช้งานได้เหมือนกัน 

จะเห็นว่าคิดแบบนี้ ทำให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เหมือนกันจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพทำไมไม่เกิด คิดว่ามีมากกว่าองค์กรภาคเอกชน

ปัญหา คือ ต้องทำอย่างไร ไหนว่ามี ผู้ชำนาญการมากมาย แต่งานไหนที่แสดงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพว่า ชำนาญการ ฝากช่วยกันคิด ช่วยกันทำ 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 July 2012 19:24 Modified: 29 July 2012 19:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.254.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ