นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1527
ความเห็น: 1

ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ

ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นชื่อเดียวกันทุกอาคาร ทุกคณะ หน่วยงาน

จากการประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ได้ให้เชิญบุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติมาให้ข้อมูล พบว่ามีหลายสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการความพร้อมพื้นฐานความเป็นนานาชาติ

 1. ป้ายชื่อต่าง ๆ ทั้งถนนหนทาง อาคารและในอาคาร ซึ่งเป็นปัญหาของนักศึกษาต่างชาติ ที่ให้ข้อมูลมา 2 ปีแล้ว 

พูดถึงเรื่องป้ายในอาคารของสำนักงานที่เหมือน ๆ กัน เช่นห้องน้ำ หน่วยทะเบียน หนว่ยกิจการนักศึกษา .... ทุก ๆ สำนักงาน ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นชื่อเดียวกันทุกอาคาร ทุกคณะ หน่วยงาน หากต่างคณะต่างทำอาจใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันคงไม่ดี

2. ป้ายชื่ออาจารย์ ที่ปัจจุบันยังเป็นเฉพาะภาษาไทย

3. แผนที่มหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษ

 4. สวัสดิการพื้นฐานนอกเวลา เช่น เวลาเจ็บป่วย การเดินทางจากที่พักในมหาวิทยาลัยถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรที่ไม่มีรถยนต์ จักรยายนต์ ไม่ถึงกับต้องบริการรถรับส่งแต่ให้สามารถเรียกใช้บริการได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ แต่ต้องให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นักศึกษายังต้องการความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนให้สำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ยังต้องการระบบประกันสุขภาพที่เป็นอัตราเดียวกัน หอพักที่แยกไม่มีเสียงรบกวนของนักศึกปริญญาตรี ระบบการต่อวีซ่าที่ยังไม่พร้อมที่มีผู้สื่อสารภาษาอังกฤษจำนวนน้อย

นักศึกษายังให้ข้อมูลอีกว่า การใช้เวลาเรียนที่นานเกิน ระบบบริการและสวัสดิการต่าง ๆ หากทำให้ดีจะสามารถจูงใจให้มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการสอบถามจากเพื่อนักศึกษาที่ต้องการหาที่เรียนตลอดเวลา  

สำหรับบุคลากรมีความรู้สึกว่า เป็นต่างของบุคลากรที่ยังไม่มีบรรยากาศความเป็นเพื่อร่วมงาน 

หากมหาวิทยาลัยต้องการแสดงความพร้อมในการเป็นนานาชาติ ต้องเร่งดำเนินการสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้ รวมทั้งผลักดันความสะดวกการต่อวีซ่าด้านผู้ให้บริการที่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2555 21:17 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2555 22:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ความรู้พื้นฐานที่ควรต้องดูแลจริงๆครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ