นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2937
ความเห็น: 0

ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ

แต่ลืมให้ความเป็นธรรมต่อหน้าที่ตนตามบทบาทของหน่วยงานสังกัด ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อจรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ จึงเป็นความดีที่ไม่ชอบ ที่ทำให้ได้คะแนนประเมินต่ำ เมื่อเทียบกับ ความดี ความชอบ

จากบันทึกการทำงานดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24553 เพื่อใช้พิจารณาความดี ความชอบ ในด้านบวก

แต่มีการทำงานที่คนทำคิดว่าดี แต่กลับเป็นด้านลบต่อตน ที่เป็นความดีที่ไม่ชอบของหน่วยงาน

การพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้น ปรับค่าตอบแทนของข้าราชการ ได้จัดเป็นยอดเงิน 3% ของฐานเงินเดือนของข้าราชการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหน่วยงาน หรือกลุ่มงาน

เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาควิชาและกลุ่มงานจึงต้องยึดเกณฑ์ของภารกิจภาควิชาเป็นหลัก คือ

1. การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

 2.ผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่สำคัญ (KPI)

 3. การตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย

4. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานพื้นฐาน กิจกรรมของภาควิชา เช่นการเป็นกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ

  • คนที่ทำงานเฉพาะที่ตนเองถนัดและต้องการ แต่ไม่ตอบสนองต่อภารกิจ ทิศทางของภาควิชาทั้ง 4 ด้าน ย่อมเป็นความดีที่ไม่ชอบต่อภาควิชา เพราะเป็นปัญหาต่อบทบาทและหน้าที่ของภาควิชา ที่ต้องตอบสนองต่อคณะ มหาวิทยาลัย
  • รวมถึง พฤติกรรมของการมาทำงาน มาทำงานสาย ไม่อยู่ในที่ทำงาน/ติดต่อไม่ได้ สร้างปัญหาให้เพื่อนร่วมงาน ต่อภารกิจของภาควิชา   

 

ดังนั้น อะไรที่มีปัญาต่อการดำเนินการภารกิจ บทบาทหน้าที่ ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ย่อมเป็นความดีที่ไม่ชอบ เพราะจะทำให้ภาควิชา/หน่วยงานไม่สามารถพัฒนาไปตามเป้าหมายได้

รวมทั้งผู้ไม่ทำหน้าที่ตามคุณสมบัติ ครองตำแหน่งวิชาการแต่ไม่ทำงานตามเกณฑ์ การมีทุนวิจัย การมีผลงานวิชาการ การดูแลงานบัณฑิตศึกษา การพัฒนาวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

การที่ต้องใช้ภารกิจของหน่วยงานเป็นเกณฑ์หลัก เพราะภารกิจเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ภาควิชาต้องรับผิดชอบ

การปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย เป็นจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ต้องเป็นต้นแบบของเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะนักศึกษา ที่หากมีผู้ปฎิบัติเช่นนั้นเป็นตัวอย่าง ย่ิอมส่งผลเสียต่อการศึกษาและมหาวิทยาลัย

ดังนั้น คนทำงานดี ต้องตระหนักต่อความดีต่อหน้าที่ตนในบทบาท ทิศทาง เป้าหมายของหน่วยงาน

การทำความดีแต่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ถึงเป็นการทำงานดี แต่เป็นความดีที่ไม่ชอบ ที่ทำให้คิดภาระงานได้น้อยกว่าภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน ที่บางคนเรียกร้องความเป็นธรรม แต่ลืมให้ความเป็นธรรมต่อหน้าที่ตนตามบทบาทของหน่วยงานสังกัด ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อจรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ จึงเป็นความดีที่ไม่ชอบ ที่ทำให้ได้คะแนนประเมินต่ำ เมื่อเทียบกับ ความดี ความชอบ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2555 19:22 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2555 19:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Bravo1, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ