นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1832
ความเห็น: 2

ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน

เพื่อต่อเติมเพิ่มค่าการทำงาน เพิ่มคุณภาพความถูกใจ ประทับใจของลูกค้า ส่งผลต่อรายได้และงบประมาณ ส่งผลต่อจิตวิญญาณของการทำงาน

องค์กร คือหน่วยงานที่ทำงานด้วย เช่น มหาวิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่าง ๆ

การรู้จักองค์กร ไม่ใช่แค่ชื่อ แต่ต้องรู้จักบทบาท ภาระหน้าที่ ทิศทาง โครงสร้าง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สินค้า ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน งบประมาณ ชุมชน และความสำคัญขององค์กร

คนทำงานส่วนใหญ่ ไม่รู้จักองค์กรของตัวเองจริง ๆ รู้จักแต่ในนาม ท่องจำวิสัยทัศน์ เพื่อตอบได้เมื่อถูกถาม จึงขาดจิตวิญญาณในการทำงาน ทำงานเฉพาะหน้างานของตน ที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนุกกับงาน เพราะไม่เข้าใจถึงความสำคัญของงานที่ทำ ไม่ประสานงานกันเพื่อให้เกิดคุณภาพ คุณค่างาน และความภาคภูมิใจ

การรู้จักบทบาทภาระหน้าที่ ทำให้ทราบถึงความสำคัญขององค์กรเพื่อให้ทราบว่างานในหน้าที่ของตนไปมีผลกระทบต่อผลง่านขององค์กรอย่างไร เพื่อจะเสริมต่อเติม ขับเคลื่อนได้ถูกต้อง

การรู้จักลูกค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ซึ่งลูกค้าเป็นแหล่งของงบประมาณการสนับสนุน ทั้งจ่ายตรง และจ่ายผ่านระบบงบประมาณ หากประชาชนบอกว่า มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ได้ดี สมควรที่รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณมาเปิดสาขารายวิชาเพิ่ม อาคาร เครื่องมือเพิ่ม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี และเมื่อบัณฑิตจบไปเติบใหญ่ขึ้นก็จะระลึกถึงคุณค่ากลับมาสนับสนุนตามบทบาทและหน้าที่ ดังนั้น ลูกค้าจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่ง อย่างนักศึกษาที่ต้องติดต่องาน รับบริการต่าง ๆ ควรต้องได้รับประสบการณ์ บริการที่ดีเพื่อนำไปใช้เมื่อไปทำงาน ที่สำคัญไม่น้อยกว่าการเรียน การสอนของอาจารย์

การรู้จักโครงสร้างของค์กร เพื่อจะได้ทราบกระบวนการของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ อย่างนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ต้องเร่งให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้บัณฑิตไปสมัครงานได้ หากมองว่า บัณฑิตคนนั้นเป็นลูกหลานเรา การดูแลเอาใจใส่ในขั้นตอนเหล่านี้ ย่อมส่งผลดีต่อทั้งตัวบัณฑิตและผู้ปกครอง ดังนั้น จึงควรรู้จักโครงสร้างและการไหลของงานขององค์กร

พื่อนร่วมงานเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน การรู้ความรู้ ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย  เพื่อต่อเสริมกันในการทำงานเพื่อคุณภาพ ความประทับใจต่อลูกค้า และต้องเข้าใจว่า ทุกคนมีความเก่ง ความสามารถต่างกัน ไม่ควรคาดว่า ทุกคนต้องทำงานได้เหมือนกัน วิธีเดียวกัน แต่ต้องทำให้ได้มาตรฐานเดียวกัน แต่ต่างวิธีกันได้ตามความถนัด

รู้จักงบประมาณ เพื่อช่วยกันประหยัด ใช้งบประมาณให้เกิดผลที่คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการ เช่นการยืมเงินต้องรีบทำการเบิดกจ่ายเพื่อไม่ให้เงินยืมหมุนเวียนติดขัด คืนกลับมาช้า เพราะไปค้างอยู่ใดที่ใดที่หนึ่ง โดยเฉพาะไปอยู่ที่ผู้ยืมนานเกิน อาจเข้าขั้นทุจริตได้ทั้งโดยไม่ตั้งใจและตั้งใจ

ทั้งหมดคือความหมาย เหตุผล ว่า คนทำงานต้องรู้จักองค์กรที่ทำงานด้วย เพื่อต่อเติมเพิ่มค่าการทำงาน เพิ่มคุณภาพความถูกใจ ประทับใจของลูกค้า ส่งผลต่อรายได้และงบประมาณ ส่งผลต่อจิตวิญญาณของการทำงาน ส่งผลทำให้ไม่เบื่องานหากทราบงานที่ทำนั้น มีความสำคัญ อย่างคุณภาพของบัณฑิตส่งผลต่อคุณค่า หน้าตาของประเทศ หากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ ได้รับประสบการณ์จากการบริการที่ดี ๆ จนได้รับการยอมรับในความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานที่ดี หรือไม่ดีก็มีผลต่อการยอมรับในทางตรงข้าม

คนทำงาน จึงต้องทำความรู้จักองค์กรในภาพรวม ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ เฉพาะหน่วยงาน  

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2555 18:26 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2555 18:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 fruity, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบคะ อ่านแล้วมีกำลังใจทำงาน

ขอบคุณ หนูณิชน์

ที่เข้ามาอ่าน เป็นกำลังใจแก่คนเขียน เช่นกัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ