นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1537
ความเห็น: 0

การเสนองานแบบมืออาชีพ

ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด ไม่เสียเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุด

การนำเสนองานแบบมืออาชีพ ต้องมีข้อมูลความรู้ลึก รู้รอบ ชี้โอกาส ชี้ประโยชน์ เพื่อลดเวลา เพิ่มค่าการตัดสินใจ

โดยเฉพาะการเสนอต่อที่ประชุมต่าง ๆ เพื่อให้ไม่เสียเวลาในการประชุมหากได้มีการวิเคราะห์ครบถ้วน อย่างมืออาชีพ เพราะส่วนใหญ่องค์ประชุมมักอภิปรายกันไปเพราะไม่มีข้อมูลพร้อมจากการวิเคราะห์ จึงอยากเห็นทุกหน่วยงานดำเนินการในความเป็นมืออาชีพ เพราะหลาย ๆ องค์ประชุมมีคณะใหญ่มาก การใช้เวลาแต่ละนาทีจึงมีมูลค่ามาก 

การนำเสนองานแบบมืออาชีพ ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด ไม่เสียเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประกอบด้วย

 1. การวิเคราะห์เชิง กฎ ระเบียบ ว่างานที่นำเสนอสอดคล้อง เป็นหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย หรือไม่อย่างไร เพราะข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบย่อมทำไม่ได้ 

2. วิเคราะห์ตามแนวปฏิบัติ เรื่องที่เสนอเคยมีแนวปฎิบัติที่ทำมาแล้วหรือไม่ และที่เคยทำไปแล้วนั้นมีเหตุผลและเงื่อนไขอะไร เพราะหากเงื่อนไขและสภาวะกาณ์เปลี่ยนไป อาจไม่ต้องทำไปตามที่เคยทำไว้

3. วิเคราะห์เชิงธุรกิจ คือความคุ้มค่า คุ้มทุน เพราะทำแล้วเสียมากกว่าได้ย่อมไม่คุ้มค่าที่จะทำ ที่ยังขาดการวิเคราะห์ด้านนี้มากในหน่วยงานราชการ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลางจากผู้ที่มีอายุราชการเหลือน้อย ที่กระบวนการคัดเลือกใช้เวลามากกว่าเวลาการดำรงตำแหน่ง แล้วก็เริ่มกระบวนคัดเลือกใหม่ คนดำรงตำแหน่งไม่มีเวลาได้คิด ได้ทำงาน ได้เพียงทำงานตามหน้าที่ประจำ แต่มีผลกระทบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานขององค์กร ที่สร้างความสูญเสียโอกาส อย่าคิดว่าจะคุ้มค่าเลย

4. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ คือ ด้านโอกาส ความพร้อม จุดได้เปรียบ จุดเสียเปรียบ ผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การวิเคราะห์ให้ครบถ้วน จึงแสดงความเป็นมืออาชีพ คือวิเคราะห์เสนออย่างคุ้มค่า มีราคา มีอนาคต มีรายได้ ผันสู่ค่าตอบแทน เป็นการเพิ่มค่าครองชีพของคนทำงาน ทำให้ดำรงชีพได้ดีขึ้น ดีกว่า ถึงเรียกว่า มืออาชีพ 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2555 18:01 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2555 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Champy, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ