นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1467
ความเห็น: 0

แสงแดดกับการเกษตร

ช่วงยาวนานของแสงในเวลากลางวันเป็นส่วนสำคัญต่อการผลิตพืชที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงจากแสงแดด หรือแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็พลังงานเคมี เป็นมวลชีวภาพ (biomass) ในรูปของผลผลิตพืช

จากการประเมินคุณภาพภายใน ที่มีการรับฟังความเห็นของบัณฑิต บอกให้คณะทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในคณะให้ร่มรื่นกว่านี้

จึงขอทำความเข้าใจใน 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 บริเวณรอบ ๆคณะ ที่มีการตัดต้นไม้ใหญ่โดยรอบอาคารทิ้งไปและทำการปลูกใหม่แล้ว ส่วนนี้เห็นด้วยและได้ปลูกต้นไม้ใหม่ไปแล้วแต่ยังไม่โต เหตุที่ต้องตัดต้นไม้เดิมเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอายุมาก แถมถูกแมลงทำลายจนกิ่งหักลงมาทำความเสียหายให้กับอาคารของคณะ โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียหาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น และไม่ต้องการให้เกิดอันตรายแก่นักศึกษาและใคร ๆ จึงต้องตัดต้นไม้ดังกล่าวออกไป และได้ปลูกต้นยางพาราลงไปใหม่แล้ว คงจะทำให้เกิดความร่มรื่นต่อไปในอนาคต

ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกพืชที่ใชัในการเรียนการสอนของคณะ นั้น ไม่สามารถปลูกต้นไม้ให้บังร่มเงาได้ เพราะต้องใช้พื้นที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งในบริเวณแปลงของภาควิชาต่าง ๆ บริเวณแปลงฝึกงาน แปลงสาธิต

ทั้งนี้ ในการปลูกพืชนั้น ช่วงยาวนานของแสงในเวลากลางวันเป็นส่วนสำคัญต่อการผลิตพืชที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงจากแสงแดด หรือแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็พลังงานเคมี เป็นมวลชีวภาพ (biomass) ในรูปของผลผลิตพืช ที่เป็นทั้งโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท และอื่น ๆ จึงไม่สามารถปลูกไม้ใหญ่ให้บังร่มเงาได้ มิฉะนั้นจะทำให้กิจกรรมของพืชผิดไป โดยเฉพาะงานทดลอง ศึกษาวิจัยทางพืช แม้แต่การเรียน การสอน และการทำแปลงสาธิต ที่ทำให้ผลิดอก ออกผลผิดไป

อีกทั้งในบางช่วงที่เห็นที่ดินว่างเปล่าไม่ได้เพาะปลูกพืช หรือปลูกพืชบำรุงดิน ก็เพื่อการพักดิน ตัดวงจรของโรคและแมลง

ความจริงพื้นที่ดินของคณะ ขณะนี้ไม่เพียงต่อการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ทำโครงงานของนักศึกษา ที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่งจบช้า เพราะต้องรอจัดเวลาการใช้พื้นที่ทำการทดลองทำวิทยานิพนธ์

การไม่ปล่อยให้ดินว่าง ตากแดด จะเป็นการทำลายโครงสร้างดินที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง และสะสมเชื้อโรค ไข่แมลง จะมีผลต่อการปลูกพืชที่ทำให้ผลการเรียน การสอน การวิจัยผิดไป ไม่น่าเชื่อถือ และนำผลไปใช้งานได้

จึงถือโอกาสทำความเข้าใจการใช้พื้นที่ดินของการจัดการศึกษา การวิจัยของคณะ และการตัดต้นไม้รอบอาคารคณะ ซึ่งเวลาอันใกล้นี้จะต้องเปลี่ยนต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้อื่น เพราะเกรงว่า ผลมะพร้าวจะตกลงมาเป็นอันตรายแก่นักศึกษาและบุคคลที่ผ่านในบริเวณดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นคณะด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น ให้ทำหน้าที่ฟอกอากาศ เพิ่มความชุ่มชื้น เป็นที่ที่คณะต้องตระหนัก รักษา และดำเนินการ และต้องพอดี เหมาะสม และปลอดภัย และใช้งานตามวัตถุประสงค์     

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กรกฎาคม 2555 19:31 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2555 19:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ